Missie

Benadrukken dat mensen universele ethische waarden delen en door deze centraal te stellen willen wij bijdragen aan een vrediger Nederland.

Visie

INS bouwt voort op de jarenlange ervaring van Islam & Dialoog en de Dialoog Academie. Wij willen bijdragen aan de ‘Kunst van het Samenleven’ in Nederland. Het is namelijk een ware kunst om samen te leven in een land als Nederland met zoveel verscheidenheid aan individuele en sociale achtergronden.
Wij geloven echter dat de kunst van het samenleven is aan te leren. Diegenen die deze kunst verstaan, zijn volgens ons beter in staat bij te dragen aan een toekomst waarin waarden als vrijheid, gelijkheid, respect, solidariteit en vrede gedeeld worden. Een holistische visie op dialoog is volgens INS hierbij onontbeerlijk.