Op 12 februari wordt Leiders met Spirit: Politiek op initiatief van Platform INS en GIDSnetwerk georganiseerd door Platform INS Rotterdam en Het Kruispunt.

Bij elke ontmoeting staat een ander werkveld centraal. Ditmaal is dat de politiek. Leiders uit het hele land komen bijeen om elkaar te inspireren om problemen binnen hun vakgebied aan te pakken.

Bent u werkzaam binnen de politiek en wilt u deelnemen aan “Leiders met spirit”?

Neem dan contact op met Alper Alasağ via: a.alasag@platformins.nl of 06-58886141.

Adres: Rochussenstraat 221 Rotterdam
Datum: 12 februari
Inloop om 17.30.

Er wordt een eenvoudige maaltijd geserveerd.

Gespreksvragen Leiders met Spirit – Politiek

Het doel is om op lokaal niveau na te denken over beleid en de betekenis van religie in het leidinggeven. Hieronder staat een aantal vragen om tijdens het tafelgesprek te bespreken, per onderwerp gerangschikt.

1. Dagelijkse praktijk

In hoeverre draagt u als politiek medewerker uw religieuze overtuiging uit in de dagelijkse praktijk van uw werk?

Ervaart u een spanning tussen het politieke klimaat en uw religieuze overtuiging? Geeft dit gewetensproblemen voor u als moslim of christen?

Er zijn politieke partijen die fel gekant zijn tegen alles wat met religie te maken heeft. Hoe gaat u hiermee om? Redeneert u in uw politieke overwegingen vanuit uw geloof, en zo ja, hoe verwoordt dat dan in het publieke domein?

2. Scheiding kerk en staat

De scheiding tussen kerk en staat is grondwettelijk bepaald. Hoe kijkt u hier tegenaan, vanuit uw religieuze overtuiging?

Wat is uw ideaalbeeld over hoe de samenleving zou moeten zijn? Wat is uw visie op de overheid? Speelt uw religieuze overtuiging daarin een rol?

Moet de overheid subsidie geven aan religieuze organisaties?

Moeten de belangen van christenen en moslims verdedigd blijven? Zo ja, hoe?

3. Concrete politieke vraagstukken

Ga met elkaar in gesprek over één of meerdere van onderstaande thema’s. Geef aan hoe u vanuit uw religieuze overtuiging aankijkt tegen deze onderwerpen. Bespreek de politieke discussie omtrent deze onderwerpen, en hoe u daar als moslim of christen tegenaan kijkt. Geef ook uw eigen visie, gemotiveerd vanuit uw religieuze overtuiging.

Ritueel slachten // Vrijheid van onderwijs // Weigerambtenaar // Besnijdenis // Moskee-internaten // Koopzondagen

4. Politiek en de ‘achterban’

In Rotterdam verscheen het rapport ‘Tel je zegeningen’, over de bijdrage die geloofsgemeenschappen leveren aan de stad. Mensen willen, geïnspireerd vanuit hun geloof, een bijdrage leveren aan de samenleving. Moet je dit als politicus stimuleren, zo ja, hoe?

Hoe gaat u, als politicus met een islamitische of christelijke overtuiging, om met uw achterban? Ervaart u een bepaalde druk of 
verwachtingen? Hoe gaat u hiermee om?

Welke rol speelt uw (religieuze) achterban in het sturen van uw inbreng in politieke kwesties? Moet je altijd ‘religieus’ zijn in het functioneren in de politiek?

Wat is uw motivatie geweest om in de politiek werkzaam te zijn? Ervaart u dit als een missie, waarbij u inspiratie put vanuit uw
 geloof?