Studiedag over ‘Interreligieuze Dialoog en Nieuwe Spirituelen’

 

De interreligieuze dialoog in Nederland wordt gedragen door gelovigen van de gevestigde godsdiensten, soms met humanisten erbij. Maar er zijn heel wat Nederlanders die zichzelf eerder spiritueel dan religieus noemen en weerstand hebben tegen religie. De meeste spirituelen voelen zich niet aangesproken door de interreligieuze dialoog. Is het niet zinvol om hen bij de dialoog te betrekken? Moet je dan eerst de doelstelling en de naam van de dialoog (‘interreligieus’) aanpassen? Of liggen de uitgangspunten van ‘gewone’ gelovigen en nieuwe spirituelen zo ver uit elkaar dat dialoog niet haalbaar is? Welke punten verdienen aandacht in contacten met nieuwe spirituelen? Welke vooroordelen spelen er wellicht, aan beide kanten? Vertegenwoordigers van beide groepen en deskundigen brengen de discussie op gang, deelnemers aan de middag kunnen mee discussiëren.

 

Een discussie om helderheid te krijgen over de vraag in hoeverre nieuwe spirituelen betrokken zijn of willen zijn bij de interreligieuze dialoog, en hoe die betrokkenheid vorm gegeven kan worden.

Programma:
Vijf korte lezingen (elk 20 minuten) door Lisette Thooft, Marianne Moyaert, Rinus van Warven, Ibrahim Spalburg en Frans Jespers, gevolgd door discussies en einddebat, onder leiding van Peter Nissen.

Praktische informatie:
Tijd: 16 september 2015 van 13.30 tot 17.00 uur
Locatie: onderwijszaal Radboud Universiteit Nijmegen, binnenkort nader aan te geven
Aanmelden vóór 1 september door een mail te sturen aan info@interreligieuzedialoog.nl en 5 euro over te maken naar IBAN NL90ABNA0442451539 van SID; voor studenten is deelname gratis

Organisatie: Stichting Interreligieuze Dialoog, leerstoel Spiritualiteitsstudies Radboud Universiteit, Platform INS.