Berichten

Mini – conferentie Islamofobie & discriminatie

Datum: 15 juni 2015
Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: Rochussenstraat 221, Rotterdam
Toegang: Gratis

Training Islamofobie

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen in Nederland negatief staan ten opzichte van moslims en dat deze negatieve beeldvorming gepaard gaat met allerlei vormen van discriminatie en uitsluiting van deze groep.

Platform INS en anti-discriminatie bureau RADAR organiseerden in 2012 en 2013 een serie trainingen over “Islamofobie en discriminatie” in Rotterdam. Binnenkort wordt er ook een methodiekbeschrijving gepubliceerd van deze unieke training. Deze methodiek zal personen en organisaties in staat stellen om kennis over de training op te doen en dit eventueel zelf te organiseren.

In dit kader nodigen Platform INS en RADAR u van harte uit om de conferentie “Islamofobie en discriminatie” bij te wonen op 15 juni a.s. Tijdens deze bijeenkomst wordt onder andere de methodiekbeschrijving gepresenteerd en een lezing verzorgd over het thema.

 

U kunt zich aanmelden via email: info@platformins.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Tikho Ong tel: 06 11 88 4184

Wij hopen u te mogen 15 juni a.s. te mogen verwelkomen,

Met vriendelijke groet,

Namens de organisatoren
Platform INS & RADAR

 

Programma

 

13.00 uur             Inloop

13.30 uur             Opening

13.40 uur             Inleiding Dr. Ineke van de Valk – onderzoeker Islamofobie

14.00 uur             Presentatie project “Islamofobie in zicht’. Marianne Vorthoorn (Spior)

14.20 uur             Presentatie trainingsmethodiek “Islamofobie en discriminatie”; Tikho Ong (RADAR) & trainer van Platform INS

14.40 uur             Pauze

15.00 uur             Workshops

1.Herkennen van Islamofobie

2.Mechanismen van Islamofobie: Wat houdt Islamofobie in stand?

3.Daders en slachtoffers van islamofobie: hoe te reageren?

16.00 uur             Korte terugblik workshops

16.15 uur             Discussie: hoe nu verder?

17.00 uur             Drankje en hapje

Op 3 en 20 november, 16 december 2012 en 16 maart 2013 organiseerden RADAR en Platform INS een viertal trainingen getiteld “Islamofobie en discriminatie”. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen in Nederland negatief staan ten opzichte van moslims en dat deze negatieve beeldvorming gepaard gaat met allerlei vormen van discriminatie en uitsluiting van deze groep. De trainingen vormen een onderdeel van een breder project gericht op de aanpak van Islamofobie.

Het doel van deze trainingen was het tegengaan van discriminatie en stereotypen en het bevorderen van de weerbaarheid van van moslims tegen Islamofobie. Op 3 november waren moslima’s uitgenodigd voor de training en op 20 november bestond de groep voornamelijk uit professionals van diverse organisaties, zoals medewerkers van een woningbouwvereniging, GGD, het maatschappelijk werk en vakbond. Op 16 december kwamen deelnemers bij elkaar die onder andere actief waren bij Islamitische organisaties. Tot slot is er op 16 maart een gemêleerde groep bijeengekomen bestaande uit professionals en burgers.

 

De trainingen hebben veel losgemaakt bij de deelnemers. Zij waren positief en enthousiast na afloop. Tijdens de evaluatie van de trainingen zeiden deelnemers met name het volgende:

 • “Ik heb geleerd om niet te snel iets discriminatie te noemen.”
 • “Het is belangrijk om elkaar te leren kennen en ik wil meer open staan richting niet-moslims.”
 • “Mijn vooroordelen over de Islam zijn afgenomen na het volgen van deze cursus.”
 • “Ik ben meer bewust geworden van mijn eigen houding bij het omgaan met Islamofobe uitingen.”
 • “Ik wil bewuster omgaan met mijn eigen vooroordelen en daarnaast wil ik ook anderen laten inzien welke vooroordelen zij hebben”.
 •  “Samen moeten we meer ons best doen om het negatieve beeld over moslims tegen te gaan.”
 • “De training was voor mij een eyeopener en maakte vooroordelen bespreekbaar.”

Kortom werden er bruggen gebouwd tussen moslims en niet-moslims tijdens deze trainingreeks zodat er een eerste stap wordt gezet om Islamofobie aan te pakken!


3 november 2012 training Islamofobie voor moslima’s
[nggallery id=61]


20 november 2012 training Islamofobie voor algemene organisaties

[nggallery id=82]


16 december 2012 training Islamofobie voor Islamitische organisaties

[nggallery id=66]


16 maart 2013 training Islamofobie 

[nggallery id=72]

Training over Islamofobie en wat je er tegen kunt doen 

 • Waar komt Islamofobie vandaan?
 • Wat voor uitingsvormen heeft Islamofobie?
 • Hoe reageren moslims en niet-moslims op gevallen en gevoelens van discriminatie?
 • Wat kunnen wij samen er tegen doen?

Het begrip Islamofobie verwijst naar een negatieve houding en emoties ten aanzien van de Islam en moslims wat leidt tot sociale uitsluiting en discriminatie van deze groep. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland meer dan de helft van de Nederlandse, niet-islamitische schoolgaande jongeren negatief staan ten opzichte van moslims. Deze negatieve beeldvorming kan leiden tot concrete vormen van discriminatie en uitsluiting.
Moslims reageren heel verschillend op de negatieve uitingen over de Islam en moslims. Sommigen reageren vijandig op wat zij zien als respectloos gedrag. Anderen voelen zich als gevolg van ‘Islamofobe’ uitlatingen van buren, collega’s of de media niet meer thuis in Nederland. Ook zijn er moslims die geen idee hebben over hoe te reageren op deze uitingen.

Om deze redenen hebben RADAR en stichting Islam & Dialoog de handen ineengeslagen tegen Islamofobie en discriminatie. Wij zullen een training organiseren om Rotterdammers te voorzien van de nodige kennis en kunde tegen Islamofobie. Tijdens deze training worden er thema’s behandeld zoals vooroordelen over moslims, hoe de dialoog bevorderd kan worden tussen verschillende bevolkingsgroepen en hoe men kan omgaan met negatieve beeldvorming en discriminatie.

Inhoud training
Gedurende de training wordt onderzocht of en in welke mate deelnemers te maken hebben met negatieve uitingen over de Islam en moslims. Wij bespreken ook wat voor gevoelens en reacties dit tot gevolg heeft bij de deelnemers. Wie wordt er boos en wie juist niet? En hoe reageer je hierop? De training heeft ten doel om nieuwe wegen te vinden om op een constructieve wijze te kunnen reageren op ‘Islamofobe’ gebeurtenissen en de dialoog aan te gaan.

Doelgroep
De training is bedoeld voor iedereen die woont of werkt in Rotterdam , de gelijke behandeling van moslims en niet-moslims belangrijk vindt en de dialoog onder Rotterdammers wilt stimuleren.

Praktische informatie

 • Datum: zaterdag 16 maart 2013
 • Tijd: 09.30 – 16.00 uur
 • Locatie: Stichting Islam & Dialoog, Rochussenstraat 221 Rotterdam
 • Toegang: Gratis; aanmelding verplicht

Meer informatie/aanmelden

Voor meer informatie en/of aanmelding voor deze activiteiten kunt u contact opnemen met:

 • Tikho Ong: th.ong@radar.nl, tel: 010-4113911

Stichting Islam & Dialoog heeft sinds 1998 vanuit haar achtergrond een grote expertise opgebouwd rondom vraagstukken zoals dialoog, tolerantie, respect en acceptatie.

RADAR is het Rotterdamse Kenniscentrum voor gelijke behandeling en tegen discriminatie. www.radar.nl

De trainingen zijn mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de gemeente Rotterdam.

Op 3 en 20 november en 16 december 2012 organiseerden RADAR en Platform INS een drietal trainingen getiteld “Islamofobie confronteren”. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen in Nederland negatief staan ten opzichte van moslims en dat deze negatieve beeldvorming gepaard gaat met allerlei vormen van discriminatie en uitsluiting van moslims. De trainingen vormen een onderdeel van een breder project gericht op de aanpak van Islamofobie.

Het doel van deze trainingen was het tegengaan van discriminatie en stereotypen jegens moslims en het bevorderen van de weerbaarheid van deze groep tegen Islamofobie. Op 3 november waren moslima’s uitgenodigd voor de training en op 20 november bestond de groep voornamelijk uit professionals van diverse organisaties, zoals medewerkers van een woningbouwvereniging, GGD, het maatschappelijk werk en vakbond. Op 16 december kwamen deelnemers bij elkaar die onder andere actief waren bij Islamitische organisaties.

De trainingen hebben veel losgemaakt bij de deelnemers. Zij waren positief en enthousiast na afloop. Tijdens de evaluatie van de trainingen zeiden deelnemers met name het volgende:

 • “Ik heb geleerd om niet te snel iets discriminatie te noemen.”
 • “Het is belangrijk om elkaar te leren kennen en ik wil meer open staan richting niet-moslims.”
 • “Ik ben meer bewust geworden van mijn eigen houding bij het omgaan met Islamofobe uitingen.”
 • “Ik wil bewuster omgaan met mijn eigen vooroordelen en daarnaast wil ik ook anderen laten inzien welke vooroordelen zij hebben”.
 • “Mijn vooroordelen over de Islam zijn afgenomen na het volgen van deze cursus.”
 • “Ik ben van plan om meer verbindingen te leggen met niet-moslims.”
 • “Samen moeten we meer ons best doen om het negatieve beeld over moslims tegen te gaan.”
 • “De training was voor mij een eyeopener en maakte vooroordelen bespreekbaar.”

Kortom werden er bruggen gebouwd tussen moslims en niet-moslims tijdens deze training reeks zodat er een eerste stap wordt gezet om Islamofobie aan te pakken!


3 november 2012 training Islamofobie voor moslima’s
[nggallery id=61]


16 december 2012 training Islamofobie voor Islamitische organisaties
[nggallery id=66]