Berichten

Op 9 april organiseerde Platform INS een bijzondere dag vol met dialoog voor de studenten van de Christelijke Hogeschool Ede. Ruim dertig theologiestudenten brachten een bezoek aan de Mevlana moskee in Rotterdam en waren te gast bij moslimgezinnen voor de avondmaaltijd.

Het programma startte bij de Mevlana moskee. De studenten volgden eerst het middaggebed. Het spannendste moment brak voor velen aan toen de groep de gebedsruimte binnentrad. De meesten bewonderden de fraaie architectuur en de Islamitische kunst in de moskee. Een projectmanager bij Platform INS heette de gasten welkom en gaf eerst algemene informatie over de moskee. Vervolgens lichtte hij verschillende rituelen en symbolen binnen de gebedsruimte toe. Na tal van vragen leidde de projectmanager bij Platform INS de studenten rond op de begane grond van de moskee waar verscheidene sociaal-maatschappelijke activiteiten plaatsvinden. Activiteiten zoals huiswerkbegeleiding, taallessen, religieuze bijeenkomsten en –lessen werden nader toegelicht.

Na de rondleiding kregen de studenten een informatief filmpje te zien over de Islam en de moskee. Hierna mochten de studenten vragen stellen aan de imam van de moskee onder het genot van Turkse thee. Hoe langer het gesprek duurde, hoe warmer de sfeer werd. De studenten stelden allerlei soorten vragen; over integratie, het persoonlijk leven van de imam, Profeet Mohammed (vzmh), innerlijke vrede, vergelijkende vragen over de Islam en Christendom en nog veel meer. Dit buitengewoon interessant gesprek duurde ander half uur.

Na de presentatie werden de studenten uit Ede in groepjes verdeeld. Iedere groep kreeg het adres van een moslimgezin toegewezen. De groepjes bezochten de gezinnen en voerden interessante gesprekken met hen onder het genot van een heerlijke maaltijd. Het idee was om na het moskeebezoek ook nog eens in de praktijk mee te maken hoe het leven van een moslim eruit ziet. Aan de andere kant was het voor de gastgezinnen een interessante ervaring om christenjongeren van dichtbij te leren kennen. Zo leerden de moslims en christenen veel van elkaar op deze avond.

Platform INS vroeg achteraf naar de ervaringen van studenten en kreeg bemoedigende en hartverwarmende reacties;

“Wat mij het meest is bijgebleven op deze dag is de verandering in mijn denken over de Islam. Ik had veel vooroordelen over de Islam en moslims. Ik ervoer openheid en een totaal andere manier van denken.”

Een van de studenten is het bezoek aan het moslimgezin bijgebleven: “Wij hebben lekker gegeten maar ook goed kunnen kletsen. Ik heb veel vragen kunnen stellen en wij zijn heel gastvrij ontvangen door het gastgezin. Deze mensen zijn zo leuk, spontaan en “gewoon”. Ik voel meer verbondenheid.”

Een andere deelnemer zei over het moskeebezoek: “Ik vond het erg interessant, veel informatie gekregen en er was vooral veel openheid.”

Platform INS organiseert ieder jaar deze dialoogbijeenkomst voor de studenten van de Christelijke Hogeschool Ede. Platform INS verzorgt deskundigheidsbevordering voor verschillende onderwijsinstellingen uit het basis- , middelbaar- en hoger onderwijs over onderwerpen zoals de dialoog, multiculturele samenleving, religie en Islam in het bijzonder.

[ngg_images gallery_ids=”94″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

 

“Religie en professionaliteit” met imams en pastores.

19 maart 2014

Wat is de maatschappelijke functie van een imam of een pastor? Wat zijn de uitdagingen die zij tegenkomen in de dialoog tussen christenen en moslims? Platform INS en de Katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog brachten imams en pastores bijeen om antwoord te zoeken op deze vragen.

Geestelijke leiding
De bijeenkomst begon met een goed verzorgde maaltijd. Tijdens de maaltijd volgde een ronde van kennismaking. Na de maaltijd en het avondgebed (voor de moslimdeelnemers) startte een bijzondere dialoog tussen imams en pastores onder het genot van een kopje koffie en thee. De eerste vragen waren: “Wat houdt uw werk in? Wat ziet u als uw opdracht in het kader van uw functie als imam of pastor? Wat is uw rol binnen uw gemeenschap?”

Er blijken veel overeenkomsten te zijn tussen de functies van een pastor en een imam. Te weten: zorg voor mensen, aanwezigheid bij belangrijke levensmomenten, preken en het vervullen van een voorbeeldfunctie. In de Rooms-katholieke Kerk ligt het leiderschap van de lokale gemeenschap bij de priester. Hij geeft leiding aan het pastorale team, waaronder priesters, diakens en pastoraal werkers. Vroeger moest een pastoor op alles een antwoord hebben. Tegenwoordig staat de pastoor tussen de mensen en vult hij leiderschap op deze manier in.

Ook in de Islam heeft de imam de geestelijke leiding binnen de moskee. Vroeger kwam de imam vaak over uit Marokko of Turkije. Een imam kan op twee manieren leiding geven. Hij voelt zich afhankelijk van het stichtingsbestuur en heeft het laatste het voor het zeggen, of de gemeenschap is verzameld rondom de imam zelf. Door de internettijd is inmiddels de rol van de imam en de pastor veranderd. Bij de katholieken is de plaats waar je woont automatisch jouw parochie. Vanaf de Tweede Wereldoorlog verdween de verbondenheid met deze parochiële territoria langzamerhand. In elke parochie komen mensen uit vele plaatsen. In de Islam ziet men dat jonge moslims voor religieuze vragen niet meer naar de imam gaan, maar eerder uitleg zoeken op het internet. Vaak verbinden zij zich dan aan hun favoriete imam en volgen zij bijvoorbeeld via Youtube zijn preken.

Interreligieuze dialoog
Tijdens het tweede deel van de avond ging het gesprek over de uitdagingen die de deelnemers tegenkomen in de interreligieuze dialoog tussen christenen en moslims. Eerst werd er een voorbeeldinitiatief genoemd. Zo is in Rotterdam het initiatief geweest om de moskeeën samen te laten werken met de kerken en het Oude Wijken Pastoraat. Ook bijeenkomsten in een moskee of kerk zijn belangrijk. “Zo kunnen wij elkaars manier van vieren ervaren en dat leren respecteren.”, zei een pastor. “Wanneer we namelijk niet meer met elkaar praten, blijven we in een cirkel zitten waar we dan niet meer uitkomen. Wel is het een langzaam proces.”, aldus een imam. Natuurlijk hangt het ook veel van de mens af. Vind je de dialoog namelijk belangrijk en kun je je vooroordelen opzij schuiven? Belangrijk is het in ieder geval om als pastor en imam niemand uit te sluiten. De pastores en imams vinden dat het goed is om dit soort zaken in de preek te verwerken. Zodra er iets gebeurt in de samenleving kan dat gauw leiden tot een onderbuik gevoel. Het is goed dat in een preek wordt uitgesproken hoe je hiermee om moet gaan.

Blik op de toekomst
De slotvraag ging over hoe de pastores en imams de toekomst zien. Iedereen was het over eens dat de gebeurtenissen in de samenleving gezamenlijk besproken moeten worden en dat wij als burgers van dit land moeten zorgen voor de maatschappelijke stabiliteit. Tevens is het belangrijk om in situaties zoals met probleemjongeren naast de politie ook geestelijk leiders hierbij te betrekken. De burgemeester zou hiervoor het initiatief moeten nemen. Een andere constatering was dat de contacten tussen moslims en christenen op individueel niveau vaak uitstekend verlopen. Een punt van zorg is wel de verharding tussen de bevolkingsgroepen. We moeten elkaar de vraag stellen hoe gastvrij we eigenlijk zijn.

Aan het eind van de avond zei een deelnemer: “Deze ontmoeting is een goed initiatief geweest, maar nu moet er ook plaatselijk wat gaan gebeuren. Een praktisch punt is het om gewoon afspraken met elkaar te maken, waarbij het initiatief van beide kanten moet komen.” Zo is op deze avond de afspraak gemaakt dat een pastor samen met een groep jongeren een moskee bezoeken en in gesprek gaan met de imam.

Deze bijeenkomst vormde de tweede avond van de serie “Religie en professionaliteit” Het gaat hierbij om ontmoetingen tussen katholieke en moslimprofessionals. Dit om samen na te denken over gedeelde kwesties op het snijvlak van werk, professionaliteit en religie. Tijdens de eerste bijeenkomst gingen katholieke en moslim artsen met elkaar in gesprek.


Op 16 november organiseerde Platform INS samen met ISC (International Student Chaplaincy) de conferentie ‘Celebrating Diversity for Peace’. Het vieren van diversiteit kwam op deze dag op verschillende manieren tot uiting: met een lezing over het “nieuwe wij'”, het delen van ervaringen met betrekking tot diversiteit tijdens de workshops, maar ook met zang, en een essay- en fotowedstrijd. Lees hier het verslag van de dag.

Al vroeg op de zaterdagmorgen druppelen de deelnemers het gebouw van ISS (Institute for Social Studies) binnen waar de conferentie plaats zou vinden. De gasten worden ontvangen door de muziek van een Jazz ensemble terwijl zij een plekje zoeken in de zaal. Deze vult zich snel met een bont gezelschap, met publiek afkomstig uit Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Veelal studenten van het ISS die daar een masteropleiding volgen. Als de zaal met zo’n 100 aanwezigen is gevuld, kan het programma beginnen.

De conferentie wordt geopend met bijdragen van belijders van verschillende religies. Door hen worden teksten over vrede voorgedragen. Vervolgens heet Mohamed Salih, rector van het ISS, iedereen welkom. Hij zegt trots te zijn op het instituut waar studenten dagelijks met elkaar, en daarmee met verschillende culturen en religies, in contact komen. Dergelijke ontmoetingen stimuleren volgens hem het vreedzaam samenleven. Ook de directeur van het Vredespaleis, Steven van Hoogstraten, spreekt een woord van welkom. Het tolereren en respecteren van verschillen is volgens hem de sleutel naar vrede. Volgens keynote spreker Manuela Kalsky voelen velen zich niet meer thuis in Nederland. Door de grote culturele- en religieuze diversiteit die ons land rijk is, ontstaat de angst voor het verlies van de eigen identiteit. Juist dit gevoel van je thuis voelen is een belangrijke voorwaarde voor vrede, stelt Kalsky. Daarom moeten we in Nederland op zoek naar een ‘nieuw wij’ die mensen met elkaar verbindt en onderlinge verschillen vruchtbaar maakt. In het laatste uur voor de lunch nemen vier personen plaats op twee rode banken, een boeddhist, een hindoe, een moslim en een bahá’í. Samen vormen zij de ‘Council of Wise People’. De leden spreken inspirerende woorden over hun geloof, hun leven, hun inspiratiebron en hun visie op hoe, gegeven diversiteit, in  harmonie te leven.

Na de lunch splitsen de aanwezigen zich op in groepen om één van de zes workshops bij te wonen. Tijdens de interactieve groep sessies draait het in de meeste om het delen van ervaringen. Bij een van deze workshop wordt het diversiteitsbeleid in verschillende landen onder de loep genomen. Studenten afkomstig uit Canada, Brazilië, Zuid-Afrika en Indonesië houden ieder een presentatie over het diversiteitsbeleid in hun eigen land. Zo blijkt dat Canada een immigratieland met een zeer tolerant beleid ten opzichte van minderheden is. De term diversiteit heeft echter een andere invulling in Brazilië. Diversiteit in inkomen en sociale klasse speelt een prominente rol in dit land.

Vredesduif

Aan het einde van de dag is het tijd voor de jury om de prijswinnaars van de essay- en foto/artworkwedstrijd bekend te maken. Het winnende essay is hier te vinden. Het winnende artwork zie je hiernaast. De dag wordt afgesloten met een boodschap voor vrede. Na afloop wordt iedereen uitgenodigd nog even na te praten onder het genot van een drankje en zoutjes, terugkijkend op een dag met een gevarieerd programma en een positief geluid.

 

Het winnende artwork, een 2D vredesduif

 

Lees hier het uitgebreide verslag:

Report Interfaith Conference 2013


[nggallery id=89]

Ook in 2013 wordt dit succesvolle evenement weer gehouden in de Laurenskerk. Door de licht gewijzigde opzet en programmering in de namiddag en avond sfeervoller dan ooit.  Laat u meevoeren door de heerlijke geuren en smaken van de diversiteit die Rotterdam rijk is. Geniet van de aangeboden zang en dans; soms ingetogen en dan weer uitbundig. De verschillende levensbeschouwelijke en religieuze organisaties en hun achterban, van groot tot klein, vieren de diversiteit als kracht van alle Rotterdammers ook graag met u.

Ongedwongen, gezellig én met goede gesprekken tussen de hapjes en drankjes door dé kans om met een goed gevoel kennis te maken of de verdieping te vinden op uw overtuiging. Platform INS is een lid organisatie van Platform L&R en levert bijdrage aan de totstandkoming van deze activiteit.

Heemraadssingel 112
3021 DH Rotterdam
+ 31 10 412 01 12
info@platformlenr.nl

Let op! Op dit moment is er een wachtlijst en kunnen we pas weer mensen verwelkomen bij een afzegging. 

Panel Parallelle Samenleving

Op woensdag 9 oktober organiseert Platform INS een paneldiscussie rondom het thema parallelle samenleving.

Begin dit jaar kondigde minister Asscher aan een onderzoek te starten naar parallelle gemeenschappen in Nederland. Aanleiding van dit onderzoek is onder andere het rapport ‘Dichter bij elkaar?’ (2012) van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) waaruit blijkt dat de integratie van verschillende migrantengroepen hapert. In een brief uit Asscher zijn zorgen over het ontstaan van een samenleving waarin de noodzaak om elkaar te ontmoeten over de grenzen van verschillende achtergronden heen ontbreekt. Want wanneer men voornamelijk op de eigen groep gericht is, zou dit de integratie kunnen belemmeren.

Vragen die in de discussie aan bod kunnen komen gaan over hoe de integratie van migrantengroepen die een sterke focus hebben op de eigen groep wordt beïnvloed, in hoeverre Nederland te maken heeft met parallelle gemeenschappen en welke processen het vormen van deze gemeenschappen in de hand werkt.

De panelleden zijn Arend Jan Boekestijn (oud-VVD-Kamerlid en historicus aan de UU), Saniye Calkin (vrouwenplatform ZIJN), Abdelkarim El-Fassi (hoofdredacteur van wijblijvenhier.nl), Martijn de Koning (antropoloog aan o.a. de UvA), Jaco Dagevos (SCP, co-auteur van ‘Dichter bij elkaar?’) en Umit Tas (voorzitter van Platform INS). Floris Alberse, redacteur bij Pauw & Witteman, zal het gesprek leiden.

Details paneldiscussie
Datum: woensdag 9 oktober
Aanmeldenn.vanderveldt@platformins.nl
Aanvang: 20:00 (inloop vanaf 19:30)
Locatie: De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam