Troonswisseling

Platform INS spreekt haar dank uit aan Hare Majesteit de Koningin opdat zij zich gedurende drieëndertig jaar als koningin van Nederland met hart en ziel ingezet heeft voor het welzijn van het Nederlandse volk. In haar werk stond het belang van de mensen in Nederland altijd voorop. Daarbij  benadrukte zij steeds weer de waarde van medemenselijkheid, solidariteit, saamhorigheid en respect.

Tegelijkertijd wenst Platform INS Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima veel succes bij de uitoefening van hun ambt als koning en koningin. Wij kijken met goede moed uit naar de invulling die Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander de komende tijd aan zijn koningschap gaat geven. Wij wensen hem veel wijsheid en vruchtbare jaren toe. Als Platform INS zetten wij ons, vanuit onze eigen visie en vermogen, in voor Nederland en zullen dit in de toekomst ook blijven doen.