Verslag eerste expertmeeting polarisatie

Donderdag 12 oktober 2017 vond de 1e expertmeeting plaats georganiseerd door Platform INS, met als thema polarisatie. Hoe keren we het proces van polarisatie en wat kunnen religieuze en etnische gemeenschappen daarin betekenen?

Deze avond was tevens een start van een nieuwe weg die we als INS in zijn geslagen. Deden we vroeger veel aan interreligieuze dialoog, gaat het ons nu steeds meer om dialoog over zaken die samenleven in de weg staan met betrekking tot iedereen. De moderator stelde het startpunt voor als de start van een ontdekkingsreis, waarin we niet weten wat de bestemming is, maar de reis interessant genoeg is om het avontuur aan te gaan met elkaar. Zo werden alle aanwezigen een medereiziger, die mede bepalen waarheen de reis gaat.

Met de zeer diverse groep experts uit zowel religieuze als etnische gemeenschappen zijn we in gesprek gegaan over welke angsten en zorgen mensen op dit moment in Nederland ervaren en die ertoe leiden dat groepen zich terug trekken in eigen bubbels en daarin vast blijven zitten. Waardoor contact met anderen steeds minder en minder wordt.

Maar liefst 3 inspirators gaven de aftrap op het thema polarisatie. Een breed en politiek begrip. De kunst van deze eerste meeting was dan ook om het thema te verkennen en te ontdekken of er ook andere thema’s dan polarisatie zijn die het samenleven in de weg staan. Aan het einde van de avond werd duidelijk dat er een scala aan pijnpunten zijn die leiden tot verwarring, onzekerheid en boosheid bij veel mensen.

Professor Pim Valkenberg ging in op de situatie in Amerika en haalde de white supremacists aan die in Charlottesville probeerden, het weghalen van een standbeeld tegen te houden. Hij haalde de First Amendment aan om te laten zien hoezeer Amerikanen waarde hechten aan de vrijheid van meningsuiting, ook al is dat kwetsend en beledigend voor andere groepen.

Professor Manuela Kalsky betoogde dat in een zo geïndividualiseerde samenleving als de Nederlandse het problematisch wordt als mensen steeds in groepen worden aangesproken. Vaak bestaat er binnen die zogenaamde “groep” enorme diversiteit. De groep mensen die bijvoorbeeld nog geregistreerd staat als katholiek blijkt bij nader inzien van ietsisten tot aan bijna atheïsten te bestaan.

Kalsky: “Veel mensen vinden het op dit moment moeilijk om te gaan met de diversiteit die is ontstaan en doordat het overzicht ontbreekt ervaren veel mensen verwarring en onzekerheid. Op alle fronten is er sprake van pluralisme. Nederland is niet alleen een geseculariseerd land, maar ook een religieus land. Religie is niet minder geworden of naar de achtergrond verdwenen, maar juist meer in de openbare ruimte gekomen. Religie zal blijkbaar niet zomaar verdwijnen.”

Mo Hersi nam ons mee naar zijn ervaring met 800 kilometer door Nederland te lopen zonder een cent op zak. Op verhalende wijze maakt hij ons duidelijk dat hij tijdens die tocht ook achter zijn eigen vooroordelen kwam, en het feit dat eigenlijk iedereen die heeft. De kunst is om de zorgen en angsten van de ander te kunnen blijven zien, als mens. Zonder iemand meteen in een hokje te plaatsen en te veroordelen.
Uit de brainstormsessie aan tafel kwamen vele onderwerpen aan de orde. Er zijn blijkbaar veel zorgen en angsten. Een greep uit de groslijst van de avond: Nederland verandert, mijn baan wordt ingepikt door een vluchteling, verlies van identiteit, toename van geweld, mag ik mijzelf nog wel zijn, waar gaat het naartoe met Nederland?

Tijdens de plenaire terugkoppeling en discussie werd gesteld dat we al gepolariseerd zijn en dus niet moeten proberen dat te voorkomen. Maar er mee moeten dealen. Een ander belangrijke conclusie van deze eerste expertmeeting is dat vragen naar zorgen en angsten deze zorgen en angsten juist vergroten. De kunst is om het positieve te zien in de verschillen en hoe dat tot verrijking kan leiden. De sfeer is op dit moment in Nederland teveel omgeslagen in alleen maar het negatieve van de grote diversiteit en door alle veranderingen van deze tijd. We zijn blind geworden voor de positieve kanten die dat met zich mee brengt.

Kalsky maakte zelfs de opmerking: “Ik maak me zorgen dat we ons te veel zorgen maken.” Sheela voegde toe dat we niet alleen met ons hoofd bezig moeten zijn, maar vooral ook met ons hart en onze handen. Uiteindelijk moeten we vooral gaan doen en naar organisaties gaan die hetzelfde doel nastreven. Het is al gezegd, deze avond was het begin van de reis en het avontuur zal dus nog verder gaan. Wilt u ook mee op reis, volg ons dan en sluit je aan!

HIERONDER DE UITNDOGING DIE VERSTUURD WAS AAN DE GENODIGDEN.

Wat kunnen religieuze en etnische gemeenschappen doen om het proces van groeiende polarisatie in Nederland te keren? Op 12 oktober 2017 gaan wij dit thema met meerdere experts behandelen. Met een gezelschap van experts gaan wij op zoek naar oplossingen. U bent van harte welkom om uw bijdrage hieromtrent te leveren.

De inspirator van de avond is prof. Pim Valkenberg, theoloog en expert in interreligieuze dialoog (Universiteit van Utrecht & Loyola College in Baltimore) en prof. Manuela Kalsky (theoloog aan de VU en directeur van Nieuwwij.nl). Valkenberg en Kalsky zullen de avond inluiden waarna groepen verder gaan brainstormen. Afsluitend worden de resultaten en inzichten plenair met elkaar gedeeld.

Met een besloten gezelschap van experts gaan wij op zoek gaan naar oplossingen. De inzichten hieruit zullen de grondslag vormen voor een collectief van samenwerkende partners in de strijd tegen polarisatie om de balans in Nederland te herstellen.

De volgende vragen zullen centraal staan:

  • Wat kunnen religieuze en etnische gemeenschappen betekenen in het bouwen van bruggen?
  • Welke groepen staan nu tegen over elkaar? Of worden uit elkaar gespeeld?
  • Welke zorgen en angsten delen we?
  • Wat staat samenleven in de weg?
  • Is er dialoog of juist debat nodig?

Het programma zal op donderdagavond 12 oktober plaatsvinden van 19.30 – 22.00 uur in Amsterdam aan de Arlandaweg 92. De inloop is vanaf 19:00 uur.

Wij hopen van harte u te mogen ontvangen. Voor uw aanmelding is een mail naar info@platformins.nl voldoende.

 

Expertmeeting Polarisatie 12 oktober

Over de organisatie

Platform INS en haar voorgangers houden zich al meer dan 20 jaar bezig met dialoogactiviteiten. Door debat en dialoog te faciliteren over actuele thema’s, die samenleven in de weg staan, proberen we te komen tot inzicht en oplossingen. Vanuit Platform INS geloven we dat een bottom-up benadering nodig is omdat verandering in de samenleving van onderaf  zal moeten komen.

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] komend jaar? Nou… Na de eerste expertmeeting polarisatie is er een verkenners-groep ontstaan van mensen die hun mouwen willen opstropen en een zoektocht zijn […]

Reacties zijn gesloten.