Boek: Erasmus en Gülen: inspiratoren voor vrede en dialoog

Naar aanleiding van het symposium ‘Erasmus en Gülen: inspiratoren voor vrede en dialoog’ dat op 28 oktober 2008 gehouden werd, hebben de Dialoog Academie en Huis van Erasmus een boek uitgegeven bij uitgeverij Damon. Het bevat naast de bijdragen van de sprekers tevens een inleiding, slotbeschouwing, uitgebreide lijst van publicaties van Erasmus en Gülen, en aanbeveling door oud-minister-president Dries van Agt.


Datum:         Oktober 2009
Partner:       Huis van Erasmus
Schrijvers:    Dr. Henri Krop (Erasmus Universiteit), dr. Pim Valkenberg (Loyola College, Baltimore), dr. Leo Molenaar (Huis van Erasmus), dr. Gürkan Celik (Dialoog Academie), Liesbeth Levy (RRKC), Iris Creemers (Dialoog Academie) en Dries van Agt (oud-minister-president)
Locatie:     Rotterdam