Een avond samen met onderzoeker Daan Beekers over de overeenkomsten én gedeelde uitdagingen van christelijke en islamitische jongeren die in Nederland gelovig willen leven.

Aanmelden: http://bit.ly/phdcafe


Overtuigde christenen en moslims in Nederland hebben meer met elkaar gemeen dan vaak wordt gedacht. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van antropoloog Daan Beekers. Jonge moslims en christenen staan in een grotendeels seculiere cultuur voor vergelijkbare uitdagingen met betrekking tot hun dagelijkse geloofsbeleving. Dit brengt interessante overeenkomsten en verschillen tot stand.

De vragen waar dr. Beekers bij zal stilstaan

 • Wat betekent het voor christenen en moslims om op te groeien in een grotendeels seculiere omgeving? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten  tussen beide groepen?
 • Wat zijn de gedeelde uitdagingen voor deze islamitische en christelijke jongeren? Op welke manier kunnen deze twee groepen elkaar versterken om deze uitdagingen te overkomen?

Programma

19.15: Inloop
19.30: Start presentatie
20.15: Vragenronde
21.00: Einde

Locatie
Platform INS, Rochussenstraat 221 Rotterdam

Over de spreker

Dr. Daan Beekers promoveerde in 2015 op een proefschrift over geloofsbeleving onder jonge moslims en christenen in Nederland. Hiervoor deed hij meer dan een jaar veldwerk onder soennitische moslims en protestantse christenen tussen de 18 en 28 jaar. Momenteel is hij postdoc-onderzoeker aan de Universiteit Utrecht.

Aanmelden: http://bit.ly/phdcafe

Tijdens de Phd café’s komen (pas) gepromoveerde onderzoekers langs om te vertellen over hun onderzoek.

Ditmaal gaat de Phd Café over ‘geloven’. Wat denkt een invloedrijke christen & moslim daarover? Welke overeenkomsten & verschillen zijn er tussen Wilfred Cantwell Smith en Said Nursi hun opvattingen over geloof? En kunnen hun ideeën ook helpen radicalisering tegen te gaan? Antwoord: Ja!

Op 10 november 2015 komt dr. Şerafettin Pektaş vertellen over zijn kritische studie naar de ideeën over het geloof van de beroemde Canadese religiewetenschapper en islamoloog, Wilfred Cantwell Smith (1916-2000) en van de beroemde Koerdisch-Turkse geleerde, Said Nursi (1876-1960), de initiatiefnemer van een van de meest opmerkelijke islamitische bewegingen van de hedendaagse islamitische wereld.

De vragen waar Dr. Pektas bij zal stilstaan zijn:
– In hoeverre zijn Wilfred Cantwell Smith en Said Nursi vergelijkbaar?
– Wat hebben hun ideeën over ‘geloof’ te zeggen tegen moderne gelovigen?
– Op welke manier convergeren en divergeren hun opvattingen?
– Wat zouden de gevolgen kunnen zijn van hun existentiële waardering van het geloof voor het moderne islamisme en de recente islamitische radicalisering?

Voertaal: Engels

Programma:
18.30: Inloop
19.00: Start presentatie dr. Pektas
19.45: Vragenronde
20.30: Einde

Locatie:
Platform INS, Rochussenstraat 221 Rotterdam

Aanmelden via: http://bit.ly/phdcafe

Een discussie om helderheid te krijgen over de vraag in hoeverre nieuwe spirituelen betrokken zijn of willen zijn bij de interreligieuze dialoog, en hoe die betrokkenheid vorm gegeven kan worden.

 

De interreligieuze dialoog in Nederland wordt gedragen door gelovigen van de gevestigde godsdiensten, soms met humanisten erbij. Maar er zijn heel wat Nederlanders die zichzelf eerder spiritueel dan religieus noemen en weerstand hebben tegen religie. De meeste spirituelen voelen zich niet aangesproken door de interreligieuze dialoog. Is het niet zinvol om hen bij de dialoog te betrekken? Moet je dan eerst de doelstelling en de naam van de dialoog (‘interreligieus’) aanpassen? Of liggen de uitgangspunten van ‘gewone’ gelovigen en nieuwe spirituelen zo ver uit elkaar dat dialoog niet haalbaar is? Welke punten verdienen aandacht in contacten met nieuwe spirituelen? Welke vooroordelen spelen er wellicht, aan beide kanten? Vertegenwoordigers van beide groepen en deskundigen brengen de discussie op gang, deelnemers aan de middag kunnen mee discussiëren.

 

Programma

Vijf korte lezingen (elk 20 minuten) door de hierna genoemde personen, gevolgd door discussies en einddebat, onder leiding van Peter Nissen (hoogleraar Spiritualiteitsstudies).

Lisette Thooft (publiciste, visie vanuit nieuwe spiritualiteit): ‘Het grote verschil: oude pijn, angst en woede’.

Marianne Moyaert (hoogleraar comparatieve theologie en hermeneutiek van de interreligieuze dialoog VU): ‘Rituelen, spiritualiteit en interreligieuze dialoog’.

Rinus van Warven (presentator, visie vanuit nieuwe spiritualiteit): ‘Het doet er niet (meer) toe wat je gelooft’.

Ibrahim Spalburg (imam, docent, visie vanuit islam): ‘Moslims in de dialoog met andere levensbeschouwingen’.

Frans Jespers (voorzitter SID, hoofddocent godsdienstwetenschap Radboud Universiteit): ‘Naar een meer persoonlijke vredesdialoog’.

 

Organisatie: Stichting Interreligieuze Dialoog, leerstoel Spiritualiteitsstudies Radboud Universiteit, Platform INS, Interreligieus Beraad.

Locatie: LIN5 = Linnaeusgebouw lokaal 5, Radboud Universiteit Nijmegen.

Tijd: 16 september 2015 van 13.30 tot 17.00 uur.

 

Aanmelden vóór 1 september door een mail te sturen aan info@interreligieuzedialoog.nl en 5 euro over te maken naar IBAN NL90ABNA0442451539 van SID; voor studenten is deelname gratis.

Phd café

Vanaf februari start bij Platform INS de Phd café. Iedere maand komen er (pas)gepromoveerde onderzoekers langs om hun belangrijk onderzoek in gewone mensentaal met ons te delen.

© http://integratie.startpagina.nl/

Op 26 februari bijt dr. Jurriaan Omlo de spits af met de vraag:

Maar hoe denken migranten en hun kinderen nou zélf over integratie en discriminatie?
Migranten en hun kinderen moeten integreren. Deze uitspraak lijkt in de samenleving en in het politieke debat breed gedragen te zijn, maar wat vaak over het hoofd gezien wordt is: hoe denken de mensen over wie zoveel gesproken wordt zélf eigenlijk over integratie?

In zijn proefschrift maakte dr. Jurriaan Omlo integratie tot onderwerp van debat. Hij ging in gesprek met Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen die relatief succesvol zijn in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Op 26 februari 2015 zal Omlo bij Platform INS langskomen om antwoord te geven op diverse vragen: Wat verstaan deze jongvolwassenen onder integratie? Vinden zij integratie wel belangrijk? Hoe oordelen zij over het politieke debat over integratie? In hoeverre voelen zij zich maatschappelijk geaccepteerd in Nederland? Hoe gaan zij om met ervaringen van discriminatie en wat kunnen we hiervan leren?

Programma
19.15 – 19.30: Inloop
19.30: Start presentatie dr. Jurriaan Omlo
20.15 – 21.00: Vragenronde
21.00: Einde, met mogelijkheid om Omlo’s boek Integratie én uit de gratie?te kopenvoor een speciaal voor de Phd café gereduceerde prijs en laten signeren.

Locatie
Platform INS
Rochussenstraat 221, Rotterdam

Aanmelden
Niet verplicht, maar wordt zéér op prijs gesteld (i.v.m. de voorbereidingen).
Vul het formulier in op: http://bit.ly/phdcafe

Over de spreker
Jurriaan Omlo is als zelfstandig onderzoeker eigenaar van Bureau Omlo (www.jurriaanomlo.nl). Zijn onderzoek richt zich op sociale vraagstukken en evaluatieonderzoek. Daarnaast is hij verbonden aan de gemeente Rotterdam, waar hij betrokken is bij een evaluatieonderzoek naar het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel. Hij promoveerde op het proefschrift ‘Integratie én uit de gratie? Perspectieven van Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen.’ 

You are invited

 • to meet  students of different religious background and make new friends,
 • to visit a prayer in a synagogue, a mosque and a church,
 • to learn about other religions and about your own faith,
 • to understand the principles of dialogue,
 • to experience religious diversity in a big city,
 • to reflect about your own contribution as an agent of peace through dialogue.

Programme

Friday 6 February

18.00    arrival at the City Monastery address: Westeinde 101, Den Haag

18.30    dinner

19.00    introduction

21.00    documentary ‘Jerusalem’ (a city holy to three religions) at Omniversum

Saturday 7 February

8.00    Islamic morning prayer

8.30    breakfast

9.15    introduction into the City Monastery and the garden of beliefs

10.30    attending a service at the synagogue and discussion

13.00    lunch at a dialogue centre Dialoog Haaglanden

13.30    workshop ‘History of dialogue’ in the Netherlands

15.00    attending service at a mosque and discussion

17.00    workshop ‘What is dialogue? Why dialogue?’

19.00    attending service at the Martha church

20.30    dinner

21:15    looking back at the day

22:00    inter-religious peace meditation

Sunday 8 February

8:00     morning prayer

8.30     breakfast

9.15     session ‘Possibilities for dialogue in my own situation’, evaluation

10.30    end of the program

 

Contribution  €10 (Travel expenses will be refunded.)

What you should bring

 • an open mind
 • your OV chipcard to travel to the Ominversum
 • a pen and paper

How to sign up

Fill in the registration form below and send it to Waltraut Stroh, wfstroh@xs4all.nl

Registration form

Full name:

Female/male:

E-mail Address:

Phone:

Religion:

University:

Vegetarian/diet:

—-

You will receive a confirmation and more detailed information about the traveling.

 

We are looking forward to welcoming you in The Hague.

The organisors:

Alper Alasag, Platform INS

Father Avin, International Student Chaplaincy

Waltraut Stroh, International Student Chaplaincy