Video van het jongerendebat over racisme en werkloosheid staat nu online! Integratiewoordvoerders Gert-Jan Segers (CU) en Steven van Weyenberg (D66) gingen maandagavond 2 december in debat met ruim 50 allochtone jongeren. In de nagebouwde Parlementszaal van ProDemos werden onderwerpen zoals racisme en jeugdwerkloosheid uitgebreid bediscussieerd. Deze avond werd georganiseerd door Platform INS in samenwerking met ProDemos om de politieke participatie onder allochtone jongeren te stimuleren.

Zie de volgende link voor de video:

http://www.youtube.com/watch?v=cYqbyXwT6Lw

Lees hier het verslag van het debat:

https://platformins.nl/allochtone-jongeren-debatteerden-met-kamerleden-over-racisme-en-werkloosheid/

img_5638Integratiewoordvoerders Gert-Jan Segers (CU) en Steven van Weyenberg (D66) gingen maandagavond 2 december in debat met ruim 50 allochtone jongeren. In de nagebouwde Parlementszaal van ProDemos werden onderwerpen zoals racisme en jeugdwerkloosheid uitgebreid bediscussieerd. Deze avond werd georganiseerd door Platform INS in samenwerking met ProDemos om politieke participatie onder allochtone jongeren te stimuleren. 

De avond begon met de stelling dat Nederland een groot racismeprobleem heeft. Mustafa Emili (23) – een jongere uit de zaal – verdedigde deze stelling vurig: “Eerst de zwarte piet en vervolgens de uitspraken van Gordon. Bovendien leggen politici vele rapporten die beweren dat Nederland een racismeprobleem heeft naast zich neer. Het probleem wordt ontkend.” Gert-Jan Segers (CU) was het niet eens met Mustafa. De nieuwe generatie allochtonen staan juist op en laten zien dat zij racisme niet meer pikken. Dat wordt ook gewaardeerd door de samenleving en is de positieve kant van het verhaal. Door te beweren dat Nederland racistisch is creëer je alleen maar een tweedeling in de samenleving. Dat is geen goede zaak”, aldus Segers.

Een jongeman uit het publiek vertelde hierbij zijn persoonlijk verhaal. Hij is namelijk op straat gestenigd omdat hij ‘buitenlands’ uitzag. “Een groep jongeren heeft op deze manier mij als buitenlander uit de wijk weggejaagd”, voegde hij hieraan toe.

Steven van Weyenberg (D66) merkte op dat er heel veel hoogopgeleide jongeren in de zaal zaten. “Jullie zijn goed opgeleid, waar zit dat ‘niet welkom’ dan in?” vroeg hij het publiek. Een jongedame reageerde daarop: “Ik ben een moslimvrouw en draag hoofddoek. Daardoor ben ik in mijn omgeving altijd een uitzondering geweest. Op het gymnasium, universiteit en werk. Dat gaf mij het gevoel dat ik er niet bij hoorde. Toen ik 12 was moest ik op school als straf drie uur lang opschrijven waarom ik een hoofddoek droeg.”

De andere kant van het medaillon kwam ook aan de orde tijdens het debat. Zo wordt bijvoorbeeld bij een fastfoodketen aantal autochtone medewerkers met de dag minder. “Zij voelen zich op het gegeven moment niet meer thuis omdat er zoveel allochtone medewerkers daar werken. Dat zij de straattaal en –codes niet beheersen speelt ook een factor”, voegde Ferhat (22) hieraan toe.

Ondanks zoveel aangrijpende verhalen werden tijdens het debat ook oplossingen aangedragen. Yama (25) vindt dat het niet de taak van politiek is om dit probleem op te lossen. “Ik nodig mijn autochtone vrienden vaak uit om bij mij thuis te eten. Hoe vaak doen jullie dat?” vroeg hij de deelnemers.

De avond werd voortgezet met een stelling over jeugdwerkloosheid. 15 procent van de Nederlandse jongeren zijn werkloos. Bij allochtone jongeren loopt dat cijfer zelfs op tot 28 procent. De Kamerleden leunden achterover en luisterden bij deze stelling aandachtig naar de problemen die jongeren ervaren. Niettemin vertelde Steven van Weyenberg (D66) heel trots dat zijn partij met het herfstakkoord half miljard euro heeft binnengehaald om jeugdwerkloosheid aan te pakken.

Osman (26) is voorzitter van een Turkse jongerenvereniging in Den Bosch en vindt dat het iedere dag slechter gaat met de werkloze jongeren: “Uit verveling gaan zij bijvoorbeeld met oud en nieuwe een autogarage in de fik steken.” Fatma (25) reageerde daarop en zei dat opvoeding hierbij een sleutelwoord vormt. Zij vindt dat ouders hun kinderen moeten aanspreken als zij plotseling met Prada schoenen thuis komen terwijl zij geen cent op zak hebben.

Wat betreft jeugdwerkloosheid heeft Gert-Jan Segers (CU) het gehad met de huidige aanpak. Segers: “Als een jongere werkloos is heeft hij ineens met negen welzijnswerkers tegelijk te maken.
Wat jongeren nodig hebben zijn rolmodellen. Ik ken een rolmodel die een jongere netjes in pak naar een werkgever bracht, en hij werd aangenomen!”

De deelnemers in de zaal vroegen de Kamerleden wat zij zelf doen om jongeren aan een baan te helpen. Van Weyenberg maakte duidelijk dat zijn partij oog heeft voor diversiteit wanneer bijvoorbeeld zij stagiaires aannemen en nodigde de deelnemers uit om bij D66 te solliciteren. Segers zei dat de fractie van ChristenUnie een ‘multi-culti’ team in dienst heeft.

Na de laatste stelling over “het oprichten van een jongerenpartij” kwam het debat tot het einde. Op de vraag of de jongeren de politiek interessanter vinden na deze avond antwoordde een deelnemer: “Zeker, ik zal lid worden van een politieke partij en actief meedoen.” Een andere deelnemer zei: “Ik zal vanaf nu het nieuws beter in de gaten houden.” Het debat wierp meteen haar vruchten af. Een jongedame sprak tijdens de borrel met Steven van Weyenberg af dat zij zijn ‘burgerbuddy’wordt.

Het jongerendebat was de derde en laatste activiteit van het project “Politieke betrokkenheid”, georganiseerd door Platform INS. Eerder bezochten een groep allochtone jongeren de Tweede Kamer, hebben hier gesprekken gevoerd met Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg en Kamerlid Tunahan Kuzu (PvdA). In het vervolg heeft Tweede Kamerlid Pieter Heerma (CDA) een workshop verzorgd over politiek. Platform INS zet zich onder andere in om de (politieke) participatie onder allochtone jongeren te stimuleren.  

Zie de volgende link voor een videofragment van het jongerendebat:

http://www.youtube.com/watch?v=cYqbyXwT6Lw


[nggallery id=91]

Workshop politiek met Tweede Kamerlid Pieter HeermaOp maandag 4 november heeft Platform INS een workshop georganiseerd voor jongeren over politiek. De workshop vond plaats bij ProDemos in Den Haag en werd verzorgd door CDA Kamerlid Pieter Heerma. Tijdens deze workshop heeft Heerma de deelnemers inzicht gegeven van de “ins” en “outs” van de Haagse politiek. Het doel was om jongeren een beeld te geven van de dagelijkse werkzaamheden van een Kamerlid.

Pieter Heerma vertelde eerst iets over zijn carrière als politicus en hoe hij Tweede Kamerlid is geworden. Hij heeft politicologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit en naast zijn studie op professioneel niveau judo beoefend. Zijn huidige portefeuille is Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid. Pieter Heerma was ook een periode woordvoerder van de CDA tweede Kamerfractie.

Na een inleiding over zijn achtergrond somde Pieter Heerma zijn werkzaamheden op. Een Kamerlid voert vaak debatten en is lid van een fractie. De drukte van een Kamerlid hangt vooral af van het aantal Kamerleden binnen een fractie omdat de werkzaamheden worden verdeeld over het aantal fractieleden. Bij grotere fracties is er meer strijd tussen de Kamerleden over wie welk debat mag voeren. Overigens is het voor kleine oppositiepartijen makkelijker om een standpunt te vormen omdat er sprake is van een kleinere fractie en dus minder Kamerleden met een afwijkende mening.

Pieter Heerma had ook een boodschap voor deelnemers die de politiek willen ingaan. Volgens Heerma kan iedereen Kamerlid worden. Het is belangrijk om inzet te tonen om een partij te leren kennen. Laat je voorkeur niet afhangen voor een partijleider die je toevallig leuk vindt, maar neem de tijd om je te verdiepen in de partij, aldus Heerma. Ook is het belangrijk om je bezig te houden met extra activiteiten naast je studie.

Van de deelnemers kwam er ook een vraag of er een “glazen plafond” bestaat voor allochtone jongeren. Volgens het jonge Kamerlid is dit niet het geval. Allochtone jongeren moeten soms wel harder hun best doen om succesvol te worden. Maar dit moet hen niet tegenhouden om alle kansen optimaal te benutten. Dit geldt overigens niet alleen voor allochtone jongeren, maar ook bijvoorbeeld voor vrouwen.

In het verloop van de workshop kwamen nog uiteenlopende thema’s aan bod. Pieter Heerma deelde zijn ervaringen over onderwerpen zoals emoties in de politiek, initiatiefwetten, het kiesstelsel, integratie, religie en secularisatie. Deze workshop werd georganiseerd in het kader van het project “Politieke betrokkenheid”. Het project wordt op 2 december afgesloten met een jongerendebat met Tweede Kamerleden.


[nggallery id=88]

img_2271

Op 12 september 2013 organiseerde Platform INS een bijzondere dag voor jongeren in het kader van het project “Politieke betrokkenheid”. Ruim twintig jongeren met een bi-culturele achtergrond brachten een bezoek aan de Tweede Kamer. Hier kregen zij een rondleiding door het indrukwekkend gebouw en de mogelijkheid om te praten met de Kamervoorzitter, Anouchka van Miltenburg.

Het programma begon met een introductiefilm over de Tweede Kamer. De film gaf een duidelijk beeld over hoe de Kamer te werk gaat. Na het filmpje mochten de jongeren vragen stellen. Vervolgens begon de rondleiding met informatie over het gebouw. De jongeren kregen de gelegenheid om alle historische zalen van de Kamer te zien.

Vervolgens kwam de plenaire zaal aan bod. Dit is de plek waar het allemaal gebeurd. Echter werd er niet gedebatteerd toen de jongeren aanwezig waren. Deze teleurstelling veranderde in blijdschap toen de groep te horen kreeg dat er een verrassing in de planning was: De jonge PvdA Kamerlid Tunahan Kuzu bood spontaan aan met de jonge gasten in gesprek te gaan. Hij is namelijk een rolmodel voor menig bi-culturele jongeren. Zijn persoonlijk verhaal was inspirerend en vooral ook interessant.

Na het gesprek met Tunahan Kuzu kwam de voorzitter van de Tweede Kamer de filmzaal binnen. Eerst gaf een projectmanager bij Platform INS informatie over de werkzaamheden van Platform INS en het project “Politieke betrokkenheid”. Daarna vertelde Anouchka van Miltenburg iets over zichzelf en haar functie als Kamervoorzitter. Zo maakte zij duidelijk dat haar idealen in de democratie liggen en dat zij daarom haar functie met veel plezier uitoefent. Er was duidelijk te zien dat de voorzitter haar werk met veel passie uitvoerde.

Mevrouw van Miltenburg kreeg ook veel vragen vanuit de zaal. De jongeren waren erg benieuwd waarom er zo weinig Kamerleden zijn met een bi-culturele achtergrond. Zij kregen een leerzaam antwoord van de Kamervoorzitter: “De bal ligt bij de bi-culturele jongeren zelf. Jullie moeten zelf de stap zetten om bijvoorbeeld lid te worden van een politieke partij. Dit is een goede opstap om later ook in de Tweede Kamer terecht te komen.” En zo werd deze mooie avond afgesloten met een wijze les en veel stof om over na te denken.


[nggallery id=86]