Wat zijn de gevolgen van de participatiesamenleving anno 2015? Wat zijn de consequenties hiervan voor de kwetsbare groepen in de samenleving? Welke ontwikkelingen signaleren de religieuze organisaties als een belangrijke speler op dit gebied? Zijn er terreinen waarop zij de overheid wel of juist niet kunnen missen? Deze vragen staan centraal tijdens het symposium Religie en de participatiesamenleving 2.0 op maandag 23 november 2015, georganiseerd door Platform INS, het lectoraat Burgerschap en Diversiteit en het Centre for Citizenship van De Haagse Hogeschool.

In de troonrede van 2013 kondigde koning Willem Alexander aan dat de verzorgingsstaat plaats moest maken voor de participatiesamenleving. Mensen moesten minder leunen op collectieve voorzieningen en meer verantwoordelijkheid nemen voor de zorg voor zichzelf en hun naasten. Van oudsher zijn religieuze organisaties belangrijke spelers op het maatschappelijk middenveld. Ook in de hoogtijdagen van de verzorgingsstaat leverden o.a. kerken en moskeeën een substantiële bijdrage aan zaken als de opvang van asielzoekers en daklozen, bestrijding van sociaal isolement en sociale binding in de wijk. Nu de overgang naar de participatiesamenleving op steeds meer terreinen zijn beslag krijgt (denk aan het opheffen van buurthuizen en jongerencentra, bezuinigingen op thuiszorg en een restrictiever beleid ten aanzien van uitgeprocedeerde asielzoekers), is het de vraag wat religieuze organisaties daarvan merken. Het lijkt er op dat religieuze organisaties momenteel een belangrijke thermometer zijn voor de staat waarin de participatiesamenleving zich bevindt.

Dit symposium gaat over de stand van zaken rondom de participatiesamenleving.  Er is aandacht voor actuele ontwikkelingen en recent onderzoek over de gevolgen van de participatiesamenleving. Vertegenwoordigers van religieuze organisaties gaan met elkaar in gesprek. Deze uitwisseling vindt plaats in aanwezigheid van beleidsmakers uit Rotterdam en Den Haag. Hoe geven lokale overheden erkenning voor de activiteiten van religieuze organisaties, en is er een taak voor lokale overheden om in de door de organisaties gesignaleerde lacunes te voorzien? In gezamenlijkheid wordt de balans opgemaakt en gezocht naar oplossingen.

Tijden het symposium wordt er een keynote lezing verzorgd door dr. Femmianne Bredewold, sociologe en deskundige op het gebied van de participatiesamenleving. Daarnaast is er ruimte voor uitwisseling over de praktijk tijdens de workshops. Meer informatie over het programma vindt u binnenkort op deze site.

Dit symposium is een vervolg op het geslaagde symposium Religie en de Participatiesamenleving van november 2014.

Voor wie?

Het symposium is bedoeld voor vertegenwoordigers van religieuze organisaties, vrijwilligers in de zorg en buurtwerk, beleidsmakers, journalisten, studenten en andere geïnteresseerden in het thema.

Kosten en aanmelden

Deelname is kosteloos. U kunt zich tot 16 november a.s. aanmelden door een email te sturen naar s.evsen@platformins.nl . Kunt u daarbij ook de naam van uw functie en organisatie vermelden?

Bereikbaarheid

De Haagse Hogeschool is goed bereikbaar per openbaar vervoer en per auto. Een uitgebreide routebeschrijving vindt u op dehaagsehogeschool.nl/routebeschrijving. Indien u met de auto komt, kunt u deze parkeren in Q-park Den Haag Laakhaven, Rijswijkseweg 27, Den Haag. Vanuit de parkeergarage neemt u uitgang F om bij de ingang van De Haagse Hogeschool uit te komen.

Waar?

Plaats: De Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75, Den Haag, zaal OV 3.37

Tijd: 23 november 2015, 13.30-17.00 uur.

 

Vandaag hebben Utrechtse moslims bijgedragen aan hun minderbedeelde stadsgenoten in de vorm van voedselpakketten te leveren aan de Voedselbank. Dit is het vervolg van onze donatie na de vastenmaand Ramadan. Na veel enthousiaste reacties hebben we besloten om dit ook in het kader van het Offerfeest te doen. Dat is namelijk ook een moment voor moslims met speciaal aandacht voor het delen met familieleden, buren en minderbedeelden.
 
Wanneer en waar?
Op donderdag 1 oktober, heeft een vrijwilliger van Platform INS om 9.00 uur de verzamelde donaties overhandigd aan Voedselbank Utrecht, locatie Ondiep (adres: Plantage 18).
 
Over de initiatiefnemers
Platform INS, een landelijke stichting die zich al ruim 20 jaar inzet voor de kunst van het samenleven, vindt het belangrijk om alle lagen van de samenleving te stimuleren zich hard te maken voor onze samenleving. Dit door o.a. in te zetten op meer dialoog, meer begrip voor elkaar én ook door je praktisch in te zetten voor anderen. Het saamhorigheidsgevoel die verstrekt wordt tijdens de Ramadan vinden wij een mooie gelegenheid om moslims te stimuleren bewust te worden van hun minderbedeelde stadsgenoten.
In de voorgaande jaren zijn in samenwerking met diverse partners in Utrecht al meer dan 4000 pakketten gedoneerd via de Voedselbanken in provincie Utrecht en omstreeks. Dit jaar is Platform INS bij dit goede doel bijgestaan in Utrecht door een lokale partner, SECU (Stichting Educatie Centrum Utrecht). Gedurende het jaar worden verscheidene initiatieven ondernomen, waaronder dat vrijwilligers actief gestimuleerd worden om in hun eigen wijk een verbroederend gebaar te maken. De komende maanden zal dit gedaan worden middels het uitdelen van de Noachs pudding (een toetje met een origineel recept) aan hun buurtbewoners.
Foto’s van afgifte vandaag:
 Utrechtse moslims doneren aan Voedselbank2
Utrechtse moslims doneren aan Voedselbank
Pas gepromoveerde onderzoeker Pooyan Tamimi Arab komt op 3 juli langs om zijn onderzoek in gewone mensentaal met ons te delen. We krijgen dan meer te weten over:

 

Wat het oproep tot het gebed over Nederlandse tolerantie zegt

Steeds meer moskeeën in Nederland besluiten luidsprekers te gebruiken voor de azan, de Islamitische oproep tot gebed. Vaak leidt dit tot grote ergernis bij omwonenden. Een gebouw wordt vaak nog wel als acceptabel gezien, maar geluid dat tot in de woonkamer te horen valt gaat velen te ver om getolereerd te kunnen worden. Promovendus Pooyan Tamimi Arab heeft onderzoek gedaan naar de versterking van de azan in Nederland en hoe dat kan worden begrepen. Zijn bevindingen zal hij komen delen op vrijdag 3 juli 2015. Afsluitend zal er een iftar-maaltijd zijn waar iedereen bij welkom is.

 

Programma
 
20.30 – 21.00: Inloop
21.00: Start presentatie dr. Pooyan Tamimi Arab
21.45 – 22.15: Vragenronde
22.15: Einde en aansluitend Iftar-maaltijd voor wie wil aanschuiven

 

Aanmelden

Vul het formulier in op: http://bit.ly/phdcafe

 

Over de spreker

Pooyan Tamimi Arab heeft zowel een sociaal wetenschappelijke als een politiek filosofische achtergrond. Hij heeft les gegeven over religie, samenleven en politiek. Eerder heeft hij kunstgeschiedenis gedoceerd als assistent aan de Hogeschool van Amsterdam en aan de Parsons The New School for Design in New York. Tamimi Arab is geïnteresseerd in vragen als ‘Hoe moet de samenleving ingericht worden?’ en promoveerde begin juni 2015 op het onderzoek ‘Amplifying Islam: Pluralism, Secularism, and Religious Sounds in The Netherlands’ aan de Universiteit Utrecht. 

Op 5 mei wordt er over het hele land Bevrijdingsdag gevierd. In veel steden worden er ook Bevrijdingsfestivals georganiseerd.

Dit jaar stond Platform INS en onze lokale partner Dialoog Haaglanden op het Bevrijdingsfestival in Den Haag. Het festival werd groots op het Malieveld georganiseerd.

Een impressie van de dag: 

Redelijk vroeg aan het begin van de middag zat het weer al iets tegen:

Nog meer foto’s:

Uiteindelijk liet het weer en de brandweer niet toe om nog langer de stands staande te houden. De stands waren niet bestand tegen de forse wind (er werd gesproken over windkracht 10) en regen.

 

 

Op donderdag 16 oktober organiseerde Platform INS een trainingsdag voor de studenten van Hogeschool Utrecht vol met dialoog en diversiteit. Een groep studenten van de minor Islam namen hieraan deel.

De dag begon met een bezoek aan de Pelgrimsvaderkerk in Rotterdam. Dominee Martijn van Laar ontving de studenten en vertelde over bepaalde rituelen en symbolen binnen de kerk. Vervolgens ging hij in op de dialoog tussen moslims en christenen. Zeven jaar geleden is hij in contact gekomen met Alper Alasag van Platform INS en na een paar ontmoetingen smaakte dat naar meer. Daaruit is een cursus tot stand gekomen wat “Profeten in de Koran en Bijbel” heette. Daarmee wisten Martijn en Alper honderden moslims en christenen te bereiken. Dit initiatief bestaat nog steeds. Martijn van Laar benadrukte verder het belang van wederzijds vertrouwen in de dialoog. Zonder in elkaar te vertrouwen kun je niet de diepgang in de dialoog bereiken.

Na het kerkbezoek werden de studenten verwelkomd bij Platform INS.  Hier kregen de deelnemers een korte presentatie over de organisatie en de Gulenbeweging.

Na de presentatie werd de documentaire “The Imam and the Pastor” getoond. Deze documentaire laat zien hoe Imam Ashafa en Pastor James zich inzetten voor vrede tussen de verschillende geloofsgemeenschappen in Nigeria die voorheen met elkaar oorlog voerden. In de film is verder te zien hoe Imam Ashafa en Pastor James hun haat achterwege laten en deze omvormen tot wederzijds begrip. Na afloop werd er aan de studenten gevraagd wat zij van de film vonden. Een student reageerde verbaasd: “Ik wist niet dat je via de interreligieuze dialoog zoveel kunt bereiken.”

In de laatste sessie van de dag kregen de deelnemers een korte inleiding over de thema “Islamofobie en discriminatie”. Er zijn een aantal kenmerken van Islamofobie zoals dat Islam en moslims over een kam worden geschoren, als de ‘ander’ worden gezien en dat discriminatie daaruit voortvloeit. Islamofobie heeft een aantal uitingsvormen in de Nederlandse context zoals ‘Islamisering van Nederland’, ‘massa-immigratie’ en ‘de onderdrukking van vrouwen’.

De studenten zeiden na afloop de themadag heel inspirerend en relevant te vinden. De film “The Imam and the Pastor” vonden de deelnemers het meest interessante onderdeel.