, ,

23-nov: Symposium Religie en de participatiesamenleving 2.0

Wat zijn de gevolgen van de participatiesamenleving anno 2015? Wat zijn de consequenties hiervan voor de kwetsbare groepen in de samenleving? Welke ontwikkelingen signaleren de religieuze organisaties als een belangrijke speler op dit gebied? Zijn er terreinen waarop zij de overheid wel of juist niet kunnen missen? Deze vragen staan centraal tijdens het symposium Religie en de participatiesamenleving 2.0 op maandag 23 november 2015, georganiseerd door Platform INS, het lectoraat Burgerschap en Diversiteit en het Centre for Citizenship van De Haagse Hogeschool.

In de troonrede van 2013 kondigde koning Willem Alexander aan dat de verzorgingsstaat plaats moest maken voor de participatiesamenleving. Mensen moesten minder leunen op collectieve voorzieningen en meer verantwoordelijkheid nemen voor de zorg voor zichzelf en hun naasten. Van oudsher zijn religieuze organisaties belangrijke spelers op het maatschappelijk middenveld. Ook in de hoogtijdagen van de verzorgingsstaat leverden o.a. kerken en moskeeën een substantiële bijdrage aan zaken als de opvang van asielzoekers en daklozen, bestrijding van sociaal isolement en sociale binding in de wijk. Nu de overgang naar de participatiesamenleving op steeds meer terreinen zijn beslag krijgt (denk aan het opheffen van buurthuizen en jongerencentra, bezuinigingen op thuiszorg en een restrictiever beleid ten aanzien van uitgeprocedeerde asielzoekers), is het de vraag wat religieuze organisaties daarvan merken. Het lijkt er op dat religieuze organisaties momenteel een belangrijke thermometer zijn voor de staat waarin de participatiesamenleving zich bevindt.

Dit symposium gaat over de stand van zaken rondom de participatiesamenleving.  Er is aandacht voor actuele ontwikkelingen en recent onderzoek over de gevolgen van de participatiesamenleving. Vertegenwoordigers van religieuze organisaties gaan met elkaar in gesprek. Deze uitwisseling vindt plaats in aanwezigheid van beleidsmakers uit Rotterdam en Den Haag. Hoe geven lokale overheden erkenning voor de activiteiten van religieuze organisaties, en is er een taak voor lokale overheden om in de door de organisaties gesignaleerde lacunes te voorzien? In gezamenlijkheid wordt de balans opgemaakt en gezocht naar oplossingen.

Tijden het symposium wordt er een keynote lezing verzorgd door dr. Femmianne Bredewold, sociologe en deskundige op het gebied van de participatiesamenleving. Daarnaast is er ruimte voor uitwisseling over de praktijk tijdens de workshops. Meer informatie over het programma vindt u binnenkort op deze site.

Dit symposium is een vervolg op het geslaagde symposium Religie en de Participatiesamenleving van november 2014.

Voor wie?

Het symposium is bedoeld voor vertegenwoordigers van religieuze organisaties, vrijwilligers in de zorg en buurtwerk, beleidsmakers, journalisten, studenten en andere geïnteresseerden in het thema.

Kosten en aanmelden

Deelname is kosteloos. U kunt zich tot 16 november a.s. aanmelden door een email te sturen naar s.evsen@platformins.nl . Kunt u daarbij ook de naam van uw functie en organisatie vermelden?

Bereikbaarheid

De Haagse Hogeschool is goed bereikbaar per openbaar vervoer en per auto. Een uitgebreide routebeschrijving vindt u op dehaagsehogeschool.nl/routebeschrijving. Indien u met de auto komt, kunt u deze parkeren in Q-park Den Haag Laakhaven, Rijswijkseweg 27, Den Haag. Vanuit de parkeergarage neemt u uitgang F om bij de ingang van De Haagse Hogeschool uit te komen.

Waar?

Plaats: De Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75, Den Haag, zaal OV 3.37

Tijd: 23 november 2015, 13.30-17.00 uur.