Op donderdag 16 oktober organiseerde Platform INS een trainingsdag voor de studenten van Hogeschool Utrecht vol met dialoog en diversiteit. Een groep studenten van de minor Islam namen hieraan deel.

De dag begon met een bezoek aan de Pelgrimsvaderkerk in Rotterdam. Dominee Martijn van Laar ontving de studenten en vertelde over bepaalde rituelen en symbolen binnen de kerk. Vervolgens ging hij in op de dialoog tussen moslims en christenen. Zeven jaar geleden is hij in contact gekomen met Alper Alasag van Platform INS en na een paar ontmoetingen smaakte dat naar meer. Daaruit is een cursus tot stand gekomen wat “Profeten in de Koran en Bijbel” heette. Daarmee wisten Martijn en Alper honderden moslims en christenen te bereiken. Dit initiatief bestaat nog steeds. Martijn van Laar benadrukte verder het belang van wederzijds vertrouwen in de dialoog. Zonder in elkaar te vertrouwen kun je niet de diepgang in de dialoog bereiken.

Na het kerkbezoek werden de studenten verwelkomd bij Platform INS.  Hier kregen de deelnemers een korte presentatie over de organisatie en de Gulenbeweging.

Na de presentatie werd de documentaire “The Imam and the Pastor” getoond. Deze documentaire laat zien hoe Imam Ashafa en Pastor James zich inzetten voor vrede tussen de verschillende geloofsgemeenschappen in Nigeria die voorheen met elkaar oorlog voerden. In de film is verder te zien hoe Imam Ashafa en Pastor James hun haat achterwege laten en deze omvormen tot wederzijds begrip. Na afloop werd er aan de studenten gevraagd wat zij van de film vonden. Een student reageerde verbaasd: “Ik wist niet dat je via de interreligieuze dialoog zoveel kunt bereiken.”

In de laatste sessie van de dag kregen de deelnemers een korte inleiding over de thema “Islamofobie en discriminatie”. Er zijn een aantal kenmerken van Islamofobie zoals dat Islam en moslims over een kam worden geschoren, als de ‘ander’ worden gezien en dat discriminatie daaruit voortvloeit. Islamofobie heeft een aantal uitingsvormen in de Nederlandse context zoals ‘Islamisering van Nederland’, ‘massa-immigratie’ en ‘de onderdrukking van vrouwen’.

De studenten zeiden na afloop de themadag heel inspirerend en relevant te vinden. De film “The Imam and the Pastor” vonden de deelnemers het meest interessante onderdeel.

Op 24 april organiseerde Platform INS een bijzondere dag vol met interreligieuze dialoog voor de studenten van de Christelijke Hogeschool Ede. Ruim dertig studenten theologie brachten een bezoek aan de Mevlana moskee in Rotterdam en waren gast bij moslimgezinnen voor de avondmaaltijd.

Het programma startte bij de Mevlana moskee. De studenten werden verwelkomd in de conferentiezaal met een kopje Turkse thee. Een projectmanager bij Platform INS heette de gasten welkom en gaf eerst algemene informatie over de moskee en de gemeenschap. Vervolgens begon de rondleiding met informatie over de sociaal-maatschappelijke activiteiten en faciliteiten in de moskee. Activiteiten zoals huiswerkbegeleiding, taallessen, religieuze bijeenkomsten en –lessen werden nader toegelicht. In de gemeenschapsruimte kregen de studenten de kans om te spreken met de leden van de moskee. Een student stelde de vraag wat de moskeegangers over hen, namelijk de christenen denken. “Wij maken geen onderscheid in kleur, ras of religie. Wij vormen één samenleving in Nederland”, antwoordde een oudere moskeeganger. Zijn maatje haakte met een grap daarop in: “Wij hebben hard gewerkt voor Nederland, zijn nu met pensioen. Nu moeten de jongeren maar voor ons zorgen.” Na dit warm gesprek stelden de deelnemers veel vragen aan een projectmanager van Platform INS over Islam en moslims in Nederland en hoe deze geloofsgemeenschap aankijkt tegen verschillende zaken.

Het spannendste moment brak voor velen aan toen de groep het gebedsruimte binnenkwam. De meesten bewonderden de fraaie architectuur en de Islamitische kunst in de moskee. Een projectmanager van Platform INS lichtte verschillende rituelen en symbolen binnen het gebedsruimte toe. Het gesprek kreeg een andere wending toen de deelnemers vraag achter vraag stelden. De studenten stelden namelijk heel veel vergelijkende vragen over de Islam en Christendom om moslims beter te begrijpen.

Na de rondleiding werd er een korte presentatie verzorgd over Platform INS. Een projectmanager van Platform INS vertelde over de werkzaamheden van zijn organisatie en wat dat betekent voor de samenleving. In het bijzonder werden de interreligieuze activiteiten in het zonnetje gezet. Zo uitte een projectmanager van Platform INS zijn hoop uit om wellicht in de toekomst met de studenten samen te kunnen werken om de dialoog tussen verschillende bevolkingsgroepen te stimuleren.

Na de presentatie werden de studenten uit Ede in groepjes verdeeld. Iedere groep kreeg het adres van een moslimgezin uit Rotterdam en omgeving. De groepjes bezochten de gezinnen en voerden interessante gesprekken met hen onder het genot van een heerlijke maaltijd. Het idee was om na het moskeebezoek ook nog eens in het praktijk mee te maken hoe het leven van een moslim eruit ziet. Aan de andere kant was het voor de gastgezinnen een interessante ervaring om christelijk jongeren van dichtbij te leren kennen. Zo leerden de moslims en christenen veel van elkaar op deze avond.

Platform INS vroeg achteraf naar de ervaringen van studenten en kreeg bemoedigende en hartverwarmende reacties;

“Boeiend, nog nooit bij een moskee geweest. Fijn dat wij langs mochten komen.”

“Wat gastvrij was het gezin. Leuk om verhalen en ervaringen uit te wisselen.”

“ De gastheer en –vrouw waren super aardige mensen, echt lekker gegeten en voelde mij meteen welkom!” 

“Openheid en eerlijkheid in de moskee vond ik heel erg mooi. Er werd aan de ouderen in de moskee gevraag wat zij van ons vonden. Zij waren erg positief en gaven aan dat wij alle vragen mogen stellen.”

Deze dialoogbijeenkomst wordt ieder jaar hervat voor de studenten van Christelijke Hogeschool Ede. Platform INS verzorgt deskundigheidsbevordering en gastcolleges voor verschillende onderwijsinstellingen uit het basis- , middelbaar- en hoger onderwijs omtrent onderwerpen zoals dialoog, multiculturele samenleving, religie en Islam in het bijzonder.

[nggallery id=81]

Tijdens een workshop op de jaarlijkse interfaith conference van de International Student Chaplain en Islam & Dialoog maakte een groep internationale studenten kennis met de Socratische gespreksmethode. Eerst werd een korte introductie gegeven over de verschillen tussen dialoog en debat. Een belangrijke vraag was of je tegen de ander spreekt, of met de ander spreekt.

Met de Socratische dialoog wordt geprobeerd een morele vraag te beantwoorden door het onderzoeken van een casus. Aangezien het thema van de conferentie ‘From conflict to peace – movements for dialogue and reconciliation’ was, stelden we als overkoepelende vraag wat de grenzen zijn van de vrijheid van godsdienst wanneer men in contact komt met mensen van andere culturele en religieuze achtergronden. Deze abstracte vraag is concreter gemaakt door een persoonlijke verhaal over een conflictsituatie van een van de deelnemers te bespreken.

Als eerste is gezamenlijk besproken wat de andere deelnemers zouden voelen  als ze in een soortgelijke  situatie terecht zouden komen. Vervolgens keken we hoe iedereen zou handelen in een dergelijke situatie, en op basis van welke onderliggende principes, waarden of visies zij dit zouden doen.

De volgende stap was om het perspectief om te draaien, en te proberen om een antwoordt te geven op dezelfde vragen, maar dan voor de ‘tegenpartij’ in het voorbeeld. In het begin was het voor de deelnemers ingewikkeld om zich in de ander te verplaatsten, maar na een tijdje lukte het hen om de situatie te bekijken vanuit het andere perspectief.

Hoewel niet gemakkelijk, gaf deze oefening de deelnemers inzicht in beide betrokken partijen van het conflict. Het verplaatsen in andermans schoenen zorgde voor een verbreding van het oordeel over de originele situatie. Het doel van de Socratische dialoog is dan ook niet dat je het perspectief van de ander overneemt, maar het laat je beter begrijpen waarom de ander denkt of handelt op de manier waarop hij of zij doet. Dit brengt de beide kanten dichter naar elkaar, ook al blijven ze het met elkaar oneens.


Datum:              19 november 2011
Partners:        Islam & Dialoog, International Student Chaplain
Sprekers:         Iris Creemers (Dialoog Academie)
Locatie:             Den Haag
Aantal deelnemers:    12

In vervolg op het werkatelier dat de Dialoog Academie eind 2007 organiseerde voor jonge academici, werd in februari een tweede weekend georganiseerd. Tijdens dit weekend werden opnieuw presentaties gehouden over zowel ‘master thesis’ van studenten als onderzoeksthema’s van promovendi. Er werd hierbij ook met elkaar gediscussieerd over onderzoeksideeën, verworven inzichten en uitgevoerde onderzoeken. De werkateliers fungeerden zo als voedingsbodem voor innovatieve ideeën en vormden tevens prettige ontmoetingsplekken voor jonge talenten in het onderzoek en het wetenschappelijk onderwijs.


Datum: 16-17 februari 2008
Locatie: Rotterdam
Aantal deelnemers: ± 50

Er is een werkatelier georganiseerd voor jonge academici. Tijdens het weekend werden presentaties gehouden over zowel master thesis van studenten als onderzoeksthema’s van promovendi. Er werd hierbij ook met elkaar gediscussieerd over onderzoeksideeën, verworven inzichten en uitgevoerde onderzoeken. Het werkatelier fungeerde zo als voedingsbodem voor innovatieve ideeën en vormden tevens prettige ontmoetingsplekken voor jonge talenten in het onderzoek en het wetenschappelijk onderwijs.


Datum: 15 – 16 december 2007
Locatie: Rotterdam
Aantal deelnemers: ± 30