Werkateliers voor academici

In vervolg op het werkatelier dat de Dialoog Academie eind 2007 organiseerde voor jonge academici, werd in februari een tweede weekend georganiseerd. Tijdens dit weekend werden opnieuw presentaties gehouden over zowel ‘master thesis’ van studenten als onderzoeksthema’s van promovendi. Er werd hierbij ook met elkaar gediscussieerd over onderzoeksideeën, verworven inzichten en uitgevoerde onderzoeken. De werkateliers fungeerden zo als voedingsbodem voor innovatieve ideeën en vormden tevens prettige ontmoetingsplekken voor jonge talenten in het onderzoek en het wetenschappelijk onderwijs.


Datum: 16-17 februari 2008
Locatie: Rotterdam
Aantal deelnemers: ± 50