,

Dag van de Dialoog

De 10e Rotterdamse Dag van de Dialoog vond plaats op 7 oktober 2011. Op deze dag stonden de dialoogtafels (meer dan 200) door heel Rotterdam opgesteld. Het thema van dat jaar was:” Over de brug komen”.

Een thema dat voor de meest uiteenlopende gesprekken en nieuwe verbindingen tussen Rotterdammers heeft gezorgd. Islam & Dialoog was weer van de partij en had een eigen dialoogtafel op deze bijzondere dag.  Langs vier ronden en diverse vragen stimuleerden wij de deelnemers uiteindelijk hun dromen te delen en te kijken naar wat mensen stimuleert tot actie. De vragen leidden tot persoonlijke en vaak bijzondere gesprekken tussen mensen die elkaar normaal niet zo gauw zouden spreken. De Dag van de Dialoog bracht allerlei soorten mensen dichter bij elkaar!


Datum:  7 Oktober 2011
Locatie:  Rotterdam
Aantal deelnemers: 7