Uitnodiging Miniconferentie Onderwijs en Ouderbetrokkenheid


Ter afronding van het project ‘Ouderparticipatie op school – Meedoen kun je leren!’ organiseert de Dialoog Academie in samenwerking met NPOINT op dinsdagavond 6 november een miniconferentie over Onderwijs en Ouderbetrokkenheid. Welke rol spelen school en gezin in de ontwikkeling van een kind? Hoe belangrijk is betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kind? Hoe kan de ouderbetrokkenheid gestimuleerd worden, ook bij allochtone ouders? Antwoorden op deze en andere vraagstukken worden in kaart gebracht.

De volgende gastsprekers zullen hun licht laten schijnen over het thema:

Frederik Smit – Coördinator Expertisecentrum Ouders, School en Buurt (ITS, RUN)
Ron Oostdam – Onderzoeksdirecteur, lector Maatwerk in leren en instructie (HvA)
Peter de Vries – Consultant (CPS)
John Huiskens – Adjunct-directeur basisschool Onze Wereld

Presentatie handleiding Ouderparticipatie en Ouderbetrokkenheid
Tijdens de miniconferentie worden tevens de resultaten gepresenteerd van het project ‘Ouderparticipatie op school – Meedoen kun je leren!’, dat de Dialoog Academie uitvoerde in het kader van het ZonMw-programma ‘Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin’. Dit project richtte zich op het vergroten van de ouderparticipatie van ouders met een migrantenachtergrond. De handleiding bevat best practices om basisscholen te inspireren.

Initiatiefrapport conferentieserie

De conferentie maakt deel uit van een door NPOINT georganiseerde conferentieserie. Aan de hand van de resultaten van deze serie zal NPOINT een rapport opstellen waarin gedeelde visies worden weergegeven en projectvoorstellen worden gedaan. De initiatiefrapporten dienen ter inspiratie voor (maatschappelijke) organisaties die zich inzetten voor jeugdeducatie.

Vrije toegang
Bent u werkzaam in het onderwijs of heeft u op enige wijze met onderwijsontwikkeling te maken? Bent u een actieve ouder, een pabo-student of anderszins geïnteresseerd? Dan biedt deze mini-conferentie u gelegenheid tot reflectie en verdieping. Een ideale omgeving om ervaringen uit te wisselen en nieuwe ideeën op te doen. Wilt u zich opgeven of meer informatie over de miniconferentie ontvangen? Stuur dan een mail naar info@dialoogacademie.nl.

Praktisch
Datum: dinsdag 6 november 2012
Tijd: 19.00 (inloop) tot 21.30 uur
Locatie: Villa Zebra
Stieltjesstraat 21 Rotterdam

De miniconferentie Onderwijs en Ouderbetrokkenheid wordt mede mogelijk gemaakt door: