Een Dialoog tussen Beschavingen

Door: Jill Carroll

In februari 2013 is de Nederlandse vertaling van het boek ‘A Dialogue of Civilizations’ van Jill Carroll uitgekomen. In haar boek ‘Een Dialoog tussen Beschavingen’ creëert Carroll een tekstuele dialoog tussen de gedachten van Fethullah Gülen, een islamitisch denker van Turkse afkomst, en de filosofen Kant, Mill, Confucius, Plato en Sartre. Door het vinden van overeenkomsten tussen deze denkers wordt een verbondenheid tussen het westerse en het oosterse denken gecreëerd. Met als doel een kleine bijdrage te kunnen leveren aan het ontwikkelen van mogelijkheden voor vreedzame co-existentie.

Prijs: € 10,-
Jaar: 2013
ISBN: 978 159 784 7506
Omvang: 114 pagina’s
Uitvoering: Paperback

Bestellen
Het boek is online te bestellen via gerenommeerde boekhandels als Bol.com en Selexyz.

[social_share/]

[tabgroup]
[tab title=”Beschrijving”]In dit boek brengt Jill Carroll verschillende ogenschijnlijk strijdige wereldbeschouwingen met elkaar in gesprek. Vanuit een humanistische inspiratie zoekt zij naar overeenkomsten tussen christelijke, islamitische, taoïstische en athestische denkers, omdat ‘de grootste uitdaging in onze tijd eruit bestaat strategieen en mogelijkheden te ontwikkelen voor vreedzame co-existentie, ondanks de radicale verschillen die er zijn en de afnemende natuurlijke bronnen’. Hierbij wil zij meer bekendheid geven aan de islamitische Filosoof en prediker, Fethullah Gulen, die niet alleen een tolerante islam voor ogen staat, maar voor wie tevens bezield onderwijs de enige weg vormt waarop de mens echt het ideaal van het mens-zijn kan realiseren. Achtereenvolgens vergelijkt zij Gulen met Immanuel Kant, John Stuart Mill, Plato, Confucius en Jean-Paul Sartre waarbij de volgende thema’s centraal staan: intrinsieke menselijke waarde en morele waardigheid, vrijheid, ideale mensheid, onderwijs en verantwoordelijkheid. Door het vinden van overeenkomsten tussen deze denkers wordt een verbondenheid tussen het westerse en het oosterse denken gecreëerd die er misschien voor kan zorgen dat we elkaar niet demoniseren of zelfs vermoorden, wanneer het dunne draadje eens breekt en we geconfronteerd worden met een radicaal verschil.

“Als we niet handelen zoals we zijn, dan worden we meegesleurd in de golven die veroorzaakt worden door de slagkracht en de handelingen van anderen en worden we gedwongen te handelen voor de anderen. Afzijdig blijven van het handelen, je niet bemoeien met de dingen rondom je, geen deel uitmaken van de gebeurtenissen rondom je en ongevoelig blijven voor deze dingen, is alsof we ons laten wegsmelten, zoals ijs in water.” Fethullah Gulen [/tab]

[tab title=”Booklaunch”]Op 26 maart 2013 heeft Platform INS een boeklancering georganiseerd in Nieuwspoort (Den Haag) van het boek ‘Een Dialoog tussen Beschavingen’ van dr. Jill Carroll. Op initiatief van Platform INS is het boek ‘A Dialogue of Civilizations’ vertaald in het Nederlands. Het doel van het boek is het ontwikkelen van strategieën en mogelijkheden voor een vreedzame samenleving. In het boek wordt een tekstuele dialoog gecreëerd tussen de gedachten van Fethullah Gülen, een islamitisch denker van Turkse afkomst, en de filosofen Kant, Mill, Confucius, Plato en Sartre.

Helaas kon Carroll zelf niet bij de book launch aanwezig zijn. Zij sprak daarom met behulp van een videoboodschap vanuit de Verenigde Staten tot het publiek over de urgentie om met elkaar in dialoog te gaan. Carroll: “Dit boek betreft een tekstuele dialoog. Echter, het is uiteindelijk natuurlijk de bedoeling dat het niet bij een tekstuele dialoog blijft, maar dat mensen met verschillende culturele-, religieuze- en etnische achtergronden met elkaar in dialoog gaan.”

Onder leiding van prof. dr. Jan Bransen, hoogleraar filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, werden met 60 aanwezigen de verschillende thema’s Lees meer »[/tab]

[tab title=”Recensie prof. dr. Jan Bransen”] Fethullah Gülen: moslim en mens

Een bespreking van B. Jill Carroll, Een dialoog tussen beschavingen. Gülens islamitische idealen en het humanistische discours, New Jersey: Tughra Books & Platform INS Publishing, 2013.

Jill Carroll schreef een boek met een prachtige titel: Een dialoog tussen beschavingen. Het is een titel die in de huidige pluriforme en mondiale samenleving een grote urgentie heeft. En het is een titel met een prettige, positieve klank. Het gaat over beschavingen, over levensvormen waarin iets van de belofte van het menselijk bestaan gerealiseerd is. Het gaat niet over de ruwe, brute, kale rauwheid van een bestaan waarin ieder exemplaar van de menselijke soort voortdurend op de rand van de dood strijdt om te overleven. Nee, het gaat over culturen waarin dat rauwe bestaan op een veredelde manier gestalte heeft kunnen krijgen. En ja, die veredeling komt in veelvoud: er zijn meerdere manieren waarop het menselijk leven een beschaafde vorm kan krijgen. Het potentiële risico daarvan, dat we elkaar niet begrijpen, dat we elkaar niet respecteren, dat we elkaar willen veranderen en onszelf daartegen willen wapenen, dat risico krijgt in Carrolls titel ook een positieve klank. Het gaat niet over ruzie, conflict of strijd, maar over dialoog, over hoe mensen dat bijzondere, menselijke vermogen kunnen inzetten, onze taal, om elkaar juist wel te begrijpen, waardoor we niet hoeven strijden en ons niet hoeven wapenen. Carroll wil ons laten zien hoe veel wij met woorden voor elkaar kunnen krijgen, juist in een wereld waarin er sprake is van verschillende beschavingen. Lees meer »[/tab]

[tab title=”Recensie dr. Gerrit Steunebrink”] B. Jill Caroll, Een dialoog tussen beschavingen. Gülens humanistische idealen en het humanistische discours, voorwoord door Akbar S. Ahmed, New Jersey: Tugra Books 2013. Vertaald door Ingrid ten Bos.

Dit boek is een analyse van het gedachtegoed van de Turkse hervormingsdenker Fethullah Gülen. Het poogt Gülens denkwereld te begrijpen door haar te plaatsen binnen en te vergelijken met stromingen in het denken van het Westen en daar buiten die bijgedragen hebben aan het humanisme. Het boek presenteert Gülen dus allereerst als een humanist, dat wil zeggen als een denker die iedereen, ongeacht zijn religieuze richting, ook een atheïst, wat te vertellen heeft. Tegelijkertijd probeert de schrijver duidelijk te maken dat Gülens humanisme zijn wortels heeft in de islam. Zo wordt ook duidelijk dat islam en humanisme niet met elkaar in tegenstelling zijn. In dit opzicht is het een nuttig boek. Te vaak nog worden islam en humanisme als vijandig tot elkaar gezien. Te vaak wordt Fethullah Gülen in Nederland gezien als een fundamentalistische denker die in zijn internaten de moslimjeugd indoctrineert. Maar hij zoekt de dialoog. Fethullah Gülen is allereerst een islamitische hervormingsdenker. Al sinds de negentiende eeuw zoeken hervormingsdenkers in de islam naar een verzoening tussen de islam en de moderne, in het Westen ontwikkelde wetenschappen. Fethullan Gülen stamt zelf uit de hervormingsbeweging van Said Nursi. Hij heeft zich geconcentreerd op het onderwijs. Lees meer »[/tab]

[/tabgroup]