, ,

Verslag en foto’s Book launch “Een Dialoog tussen Beschavingen” in Nieuwspoort

Op 26 maart 2013 heeft Platform INS een boeklancering georganiseerd in Nieuwspoort (Den Haag) van het boek ‘Een Dialoog tussen Beschavingen’ van dr. Jill Carroll. Op initiatief van Platform INS is het boek ‘A Dialogue of Civilizations’ vertaald in het Nederlands. Het doel van het boek is het ontwikkelen van strategieën en mogelijkheden voor een vreedzame samenleving. In het boek wordt een tekstuele dialoog gecreëerd tussen de gedachten van Fethullah Gülen, een islamitisch denker van Turkse afkomst, en de filosofen Kant, Mill, Confucius, Plato en Sartre.

Helaas kon Carroll zelf niet bij de book launch aanwezig zijn. Zij sprak daarom met behulp van een videoboodschap vanuit de Verenigde Staten tot het publiek over de urgentie om met elkaar in dialoog te gaan. Carroll: “Dit boek betreft een tekstuele dialoog. Echter, het is uiteindelijk natuurlijk de bedoeling dat het niet bij een tekstuele dialoog blijft, maar dat mensen met verschillende culturele-, religieuze- en etnische achtergronden met elkaar in dialoog gaan.”

Onder leiding van prof. dr. Jan Bransen, hoogleraar filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, werden met 60 aanwezigen de verschillende thema’s uit het boek besproken: intrinsieke menselijke waarde en morele waardigheid, vrijheid, het menselijke ideaal, onderwijs en verantwoordelijkheid. Bransen vertelde over wederzijds begrip tussen mensen het volgende: “Om te komen tot te delen normen en waarden moet je beginnen met het accepteren van ‘gedeeld onbegrip’. We moeten begrijpen dat we allen nu eenmaal anders zijn. We moeten snappen dat we een zorg delen, namelijk dat we elkaar niet begrijpen. We leven nu eenmaal in een pluralistische omgeving”.

De conclusie van de avond is dat zowel Gülen, Carroll als Bransen het met elkaar eens zijn dat er een alternatief is voor wat Huntington in 1998 de “Clash of Civilizations” noemde: de dialoog. In de huidige ontwikkelingen in Nederland waar de spanningen en emoties oplopen in discussies over discriminatie, antisemitisme, islamofobie en homofobie vindt Platform INS dat iedereen in Nederland samen kan werken via de dialoog aan een beschaving waarin verschillen geaccepteerd worden en we samen oplossingen zoeken voor onze huidige problemen.

We starten vanaf 5 april met een leesgroep van 10 deelnemers over dit boek. Een belangrijk doel van de leesgroep is het leveren van een (bescheiden) bijdrage aan het debat over intercultureel samenleven in Nederland. Het maken van een vertaalslag van de besproken thema’s naar de praktijk, zal dan ook veel aandacht krijgen.

Het boek is online te koop via gerenommeerde websites zoals bol.com en Selexyz.

(Bron: Huntington, S. P. (1998). The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order. New York: Simon & Schuster.)


[nggallery id=74]