Persbericht: Boek roept op tot dialoog tussen botsende wereldbeschouwingen

Recent verschenen boek roept op tot dialoog tussen botsende wereldbeschouwingen

Op 26 maart 2013 werd het boek ‘Een Dialoog tussen Beschavingen’ van dr. Jill Carroll, gepresenteerd door Platform INS in Nieuwspoort, Den Haag. Het is een zoektocht naar strategieën en mogelijkheden om de ogenschijnlijk botsende wereldbeschouwingen met elkaar in gesprek te laten gaan.

Carroll sprak vanuit de Verenigde Staten de aanwezigen toe in een videoboodschap over de urgentie om met elkaar in dialoog te gaan. Carroll: “In dit boek laat ik de islamitische denker Fethullah Gülen in tekstuele dialoog met de filosofen Kant, Mill, Confucius, Plato en Sartre treden. Echter, het is uiteindelijk natuurlijk de bedoeling dat het niet bij een tekstuele dialoog blijft, maar dat mensen met verschillende culturele-, religieuze- en etnische achtergronden daadwerkelijk met elkaar in dialoog gaan.”

Onder leiding van prof. dr. Jan Bransen, hoogleraar filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, werden met 60 aanwezigen de verschillende thema’s uit het boek besproken: intrinsieke menselijke waarde en morele waardigheid, vrijheid, het menselijke ideaal, onderwijs en verantwoordelijkheid. Bransen vertelde over wederzijds begrip tussen mensen het volgende: “Om te komen tot te delen normen en waarden moet je beginnen met het accepteren van ‘gedeeld onbegrip’. We moeten begrijpen dat we allen nu eenmaal anders zijn. We moeten snappen dat we een zorg delen, namelijk dat we elkaar niet begrijpen. We leven nu eenmaal in een pluralistische omgeving”.

De conclusie van de avond is dat zowel Gülen, Carroll als Bransen het met elkaar eens zijn dat er een alternatief is voor wat Huntington in 1998 de “Clash of Civilizations” noemde: de dialoog. In de huidige ontwikkelingen in Nederland waar de spanningen en emoties oplopen in discussies over discriminatie, antisemitisme, islamofobie en homofobie vindt Platform INS dat iedereen in Nederland samen kan werken via de dialoog aan een beschaving waarin verschillen geaccepteerd worden en we samen oplossingen zoeken voor onze huidige problemen.


Voor meer informatie

Alper Alasag a.alasag@platformins.nl 06 58 88 61 41

Het boek is online te koop via gerenommeerde websites zoals bol.com en Selexyz.


[nggallery id=74]