Berichten

Platform INS organiseert i.s.m. de Pelgrimvaderskerk , Vereniging Ettaouhid en studentenvereniging NSR de cursus “Geloven in de moderne tijd”. Dit is een gezamenlijke cursus voor moslims, christenen en geïnteresseerden. De cursus bestaat uit drie avonden en iedere avond staat in het teken van een thema rond “geloven”.

De cursus is uniek in zijn soort! Nationaal en internationaal is de cursus afgelopen jaren in het zonnetje gezet door de media en wetenschap en hebben meer dan 500 mensen meegedaan aan deze activiteit! De afgelopen keren stond iedere bijeenkomst een persoon centraal die zowel in de Bijbel als in de Koran voorkomt. Dit jaar hebben wij gekozen voor een nieuw concept. Wij zullen drie avonden organiseren, ieder rond een andere thema:

Avond 1 (woensdag 26 februari 2014): “Is geloven onschuldig of gevaarlijk?”

Zorgt geloven ook niet voor veel ellende? Maakt geloven mensen ziek? Zijn radicaal gelovigen niet een gevaar voor de samenleving? Zijn minderheden veilig als gelovigen de meerderheid vormen? Hoe radicaal zijn het Christelijk geloof en de Islam?

Avond 2 (woensdag 5 maart 2014): “Ben je gek als je gelooft?”

Past geloven nog wel bij deze tijd? Waarom geloven moslims en christenen eigenlijk in een God? Hoe ga je als christen en moslim om met vragen rond geloof en wetenschap?

Avond 3 (woensdag 19 maart 2014): “Heeft Nederland nog iets aan gelovigen?”

Beteken je als gelovige nog iets voor de samenleving? Wat merken mensen om jou heen hiervan? Hoe krijgt christen- en moslim-zijn handen en voeten? Aan deze avond willen wij ook een sociale activiteit koppelen waarbij we als moslim en christen zijnde iets kunnen betekenen voor de zwakkeren in de samenleving.

Iedere avond houdt een christen en een moslim vanuit hun eigen traditie een korte inleiding over het thema. Na de inleidingen praten we hierover door in gemengde groepjes. Je ontdekt de overeenkomsten en tegelijkertijd ook de karakteristieken van het Christelijk geloof en de Islam. En dat alles in een vriendschappelijke, open en eerlijke sfeer. Ook staat er met de cursisten een kerk- en een moskeebezoek gepland.

Cursusdata en locatie

Datum Onderwerp Locatie
Woensdag 26 februari 2014 Is geloven onschuldig of gevaarlijk? Platform INS, Rochussenstraat 221, Rotterdam
Woensdag 5 maart 2014 Ben je gek als je gelooft? Platform INS, Rochussenstraat 221, Rotterdam
Woensdag 19 maart 2014 Heeft Nederland nog iets aan gelovigen? Pelgrimvaderskerk, Aelbrechtskolk 20, Rotterdam

 

Data voor de sociale activiteit, kerk- en moskeebezoek worden tijdens de cursus bekendgemaakt.

Tijd:19.45-22.00 uur

Toegang: Gratis

Voor meer informatie en/of aanmelding voor deze activiteit kunt u mailen naar s.evsen@platformins.nl of bellen met Platform INS, tel: 010-240 00 15.

Wil jij op persoonlijke en intellectuele vlak groeien? Heb je zin om te luisteren naar verhalen van prominente personen die het ver hebben geschopt? Wil je jouw kijk op de wereld verbreden? Kom en spreek dan met “Eigen Wijzen”! 

Platform INS zal de komende tijd een serie bijeenkomsten organiseren waarbij wij jou als jongeman of vrouw willen inspireren met verhalen van “Eigen Wijzen”. Eigen Wijzen zijn prominente personen die met hun carrière, wijsheid en ervaring jou willen inspireren! Het zijn tevens personen die veel hebben betekend voor “de kunst van het samenleven”; een vredige samenleving.

Onze eerste gast die jou wilt inspireren is René Gude. Hij is filosoof en publiek intellectueel die zich regelmatig mengt in maatschappelijke discussies. Hij publiceert regelmatig in dagblad Trouw, waar hij deel uitmaakt van het Filosofisch Elftal. Gude werd in 2013 uitgeroepen tot Denker des Vaderlands.

Hij zal het hebben over de hoogtepunten in zijn carrière, mijlpalen in zijn persoonlijke ontwikkeling en zijn motto voor de kunst van het samenleven. Deze presentatie zal het uitgangspunt vormen voor een persoonlijke conversatie met het publiek.

Praktische informatie

Datum      : 4 februari 2014

Tijd           : 19.30-21.00 uur (Inloop vanaf 19.00 uur)

Locatie     : Platform INS; Rochussenstraat 221, 3021 NT Rotterdam

Toegang   : Gratis

Doelgroep: Jongeren

 

Interesse of voor vragen? Meld je dan nu aan via:
s.evsen@platformins.nl of bel naar 010- 240 00 15.

img_5638Integratiewoordvoerders Gert-Jan Segers (CU) en Steven van Weyenberg (D66) gingen maandagavond 2 december in debat met ruim 50 allochtone jongeren. In de nagebouwde Parlementszaal van ProDemos werden onderwerpen zoals racisme en jeugdwerkloosheid uitgebreid bediscussieerd. Deze avond werd georganiseerd door Platform INS in samenwerking met ProDemos om politieke participatie onder allochtone jongeren te stimuleren. 

De avond begon met de stelling dat Nederland een groot racismeprobleem heeft. Mustafa Emili (23) – een jongere uit de zaal – verdedigde deze stelling vurig: “Eerst de zwarte piet en vervolgens de uitspraken van Gordon. Bovendien leggen politici vele rapporten die beweren dat Nederland een racismeprobleem heeft naast zich neer. Het probleem wordt ontkend.” Gert-Jan Segers (CU) was het niet eens met Mustafa. De nieuwe generatie allochtonen staan juist op en laten zien dat zij racisme niet meer pikken. Dat wordt ook gewaardeerd door de samenleving en is de positieve kant van het verhaal. Door te beweren dat Nederland racistisch is creëer je alleen maar een tweedeling in de samenleving. Dat is geen goede zaak”, aldus Segers.

Een jongeman uit het publiek vertelde hierbij zijn persoonlijk verhaal. Hij is namelijk op straat gestenigd omdat hij ‘buitenlands’ uitzag. “Een groep jongeren heeft op deze manier mij als buitenlander uit de wijk weggejaagd”, voegde hij hieraan toe.

Steven van Weyenberg (D66) merkte op dat er heel veel hoogopgeleide jongeren in de zaal zaten. “Jullie zijn goed opgeleid, waar zit dat ‘niet welkom’ dan in?” vroeg hij het publiek. Een jongedame reageerde daarop: “Ik ben een moslimvrouw en draag hoofddoek. Daardoor ben ik in mijn omgeving altijd een uitzondering geweest. Op het gymnasium, universiteit en werk. Dat gaf mij het gevoel dat ik er niet bij hoorde. Toen ik 12 was moest ik op school als straf drie uur lang opschrijven waarom ik een hoofddoek droeg.”

De andere kant van het medaillon kwam ook aan de orde tijdens het debat. Zo wordt bijvoorbeeld bij een fastfoodketen aantal autochtone medewerkers met de dag minder. “Zij voelen zich op het gegeven moment niet meer thuis omdat er zoveel allochtone medewerkers daar werken. Dat zij de straattaal en –codes niet beheersen speelt ook een factor”, voegde Ferhat (22) hieraan toe.

Ondanks zoveel aangrijpende verhalen werden tijdens het debat ook oplossingen aangedragen. Yama (25) vindt dat het niet de taak van politiek is om dit probleem op te lossen. “Ik nodig mijn autochtone vrienden vaak uit om bij mij thuis te eten. Hoe vaak doen jullie dat?” vroeg hij de deelnemers.

De avond werd voortgezet met een stelling over jeugdwerkloosheid. 15 procent van de Nederlandse jongeren zijn werkloos. Bij allochtone jongeren loopt dat cijfer zelfs op tot 28 procent. De Kamerleden leunden achterover en luisterden bij deze stelling aandachtig naar de problemen die jongeren ervaren. Niettemin vertelde Steven van Weyenberg (D66) heel trots dat zijn partij met het herfstakkoord half miljard euro heeft binnengehaald om jeugdwerkloosheid aan te pakken.

Osman (26) is voorzitter van een Turkse jongerenvereniging in Den Bosch en vindt dat het iedere dag slechter gaat met de werkloze jongeren: “Uit verveling gaan zij bijvoorbeeld met oud en nieuwe een autogarage in de fik steken.” Fatma (25) reageerde daarop en zei dat opvoeding hierbij een sleutelwoord vormt. Zij vindt dat ouders hun kinderen moeten aanspreken als zij plotseling met Prada schoenen thuis komen terwijl zij geen cent op zak hebben.

Wat betreft jeugdwerkloosheid heeft Gert-Jan Segers (CU) het gehad met de huidige aanpak. Segers: “Als een jongere werkloos is heeft hij ineens met negen welzijnswerkers tegelijk te maken.
Wat jongeren nodig hebben zijn rolmodellen. Ik ken een rolmodel die een jongere netjes in pak naar een werkgever bracht, en hij werd aangenomen!”

De deelnemers in de zaal vroegen de Kamerleden wat zij zelf doen om jongeren aan een baan te helpen. Van Weyenberg maakte duidelijk dat zijn partij oog heeft voor diversiteit wanneer bijvoorbeeld zij stagiaires aannemen en nodigde de deelnemers uit om bij D66 te solliciteren. Segers zei dat de fractie van ChristenUnie een ‘multi-culti’ team in dienst heeft.

Na de laatste stelling over “het oprichten van een jongerenpartij” kwam het debat tot het einde. Op de vraag of de jongeren de politiek interessanter vinden na deze avond antwoordde een deelnemer: “Zeker, ik zal lid worden van een politieke partij en actief meedoen.” Een andere deelnemer zei: “Ik zal vanaf nu het nieuws beter in de gaten houden.” Het debat wierp meteen haar vruchten af. Een jongedame sprak tijdens de borrel met Steven van Weyenberg af dat zij zijn ‘burgerbuddy’wordt.

Het jongerendebat was de derde en laatste activiteit van het project “Politieke betrokkenheid”, georganiseerd door Platform INS. Eerder bezochten een groep allochtone jongeren de Tweede Kamer, hebben hier gesprekken gevoerd met Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg en Kamerlid Tunahan Kuzu (PvdA). In het vervolg heeft Tweede Kamerlid Pieter Heerma (CDA) een workshop verzorgd over politiek. Platform INS zet zich onder andere in om de (politieke) participatie onder allochtone jongeren te stimuleren.  

Zie de volgende link voor een videofragment van het jongerendebat:

http://www.youtube.com/watch?v=cYqbyXwT6Lw


[nggallery id=91]

Het actualiteitenprogramma Nieuwsuur heeft in de uitzending van 5 april aandacht besteed aan de Gülen-beweging. Dit is een wereldwijde sociale beweging die eind jaren 70 in Turkije is ontstaan als een grassroots gemeenschapsbeweging om de idealen van democratie, mensenrechten, gelijke kansen en de acceptatie van religieuze en culturele diversiteit te bevorderen. Mensen over de hele wereld voelen zich aangesproken door de ideeën en daden van Gülen. Nieuwsuur heeft de beweging in een negatief daglicht gezet. De sympathisanten van de beweging in Nederland zijn hier teleurgesteld over en willen graag met dit bericht een toelichting geven om duidelijk te maken waar Gülen voor staat en onjuistheden in de Nieuwsuur-uitzending corrigeren.

Ontstaansgeschiedenis
De sociale beweging Gülen is eind jaren 70 in Turkije ontstaan. De beweging heeft geen officiële naam of structuur maar wordt doorgaans Hizmet – het Turkse woord voor service – genoemd. De grassroots-beweging kwam voort uit een decennialange periode van een door de staat opgelegde ideologie van discriminatie. De staat bemoeide zich tot in de detail met het leven van haar inwoners en legde een bepaalde levensstijl op. De staat stelde grenzen aan religieuze en andere vrijheden, hield andere zienswijzen tegen, en zette mensen vast in de gevangenis met marteling en soms verdwijning als gevolg. Door de jaren heen heeft de grassroots-beweging zich ontwikkeld tot een bredere sociale beweging en richt zich op filantropie en vrijwilligerswerk, investeert in onderwijs, en organiseert vredebevorderende interculturele en interreligieuze dialoog.

Over Fethullah Gülen
De heer Fethullah Gülen is een islamitische geleerde, schrijver en een voorstander van sociale vooruitgang die, in de afgelopen decennia, miljoenen mensen in Turkije en in de hele wereld heeft geïnspireerd met zijn ideeën en zijn daden. Hij heeft zijn leven gewijd aan interreligieuze tolerantie en een vreedzame samenleving voor mensen van alle religies en achtergronden. In zijn leven heeft de heer Gülen verschillende groepen bij elkaar gebracht en hun aangemoedigd om zich te richten op het verbeteren van hun gemeenschappen door service en onderwijs. Hij is ervan overtuigd dat interreligieuze tolerantie bereikt kan worden. Door kennis te nemen van elkaars religies en culturen kunnen mensen inzien dat ze gezamenlijke waarden delen en, als deze waarden zijn herkend, deze kunnen worden ingezet om goed te doen voor de maatschappij. De belangrijkste elementen van zijn ideeën zijn democratie, gelijke kansen en acceptatie van religieuze, culturele en politieke diversiteit. Hij heeft vanuit deze gedachten zich altijd uitgesproken tegen extremisme en fundamentalisme. De heer Gülen heeft consistent betoogd dat geweld niet past in de traditie van de profeet Mohammed. Voor zijn levenswerk over interreligieuze samenwerking heeft de heer Gülen erkenning gekregen van Christelijke en Joodse leiders in zijn thuisland Turkije en een persoonlijke ontvangst door Paus Johannes Paulus II. Zijn inspanningen hebben ook waardering gekregen van andere wereldleiders die zijn belangrijke rol bij het bewerkstelligen van wederzijds begrip en vrede alsmede zijn leiderschap bij humanitaire initiatieven inzien. De heer Gülen geniet binnen de beweging groot respect, maar hij heeft geen speciale status.

Religie
In de beweging komen mensen uit alle delen van de samenleving bijeen – ze zijn cultureel, geografisch, taalkundig en religieus verschillend. Historisch gezien kwam het overgrote deel van de eerste aanhangers vanuit een Sunni Moslimachtergrond omdat de beweging in Turkije ontstond. De Gülen-beweging is echter geen religieuze beweging en staat open voor een ieder die de waarden van Gülen deelt. Die waarden kunnen voortkomen uit de Islam, het Christendom, het Jodendom, het Hindoeïsme, het Buddhisme, of iemand kan agnostisch zijn of een ander geloof aanhangen.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Gülen-beweging kunt u contact opnemen met Alper Alasağ, een sympathisant van de Gülen-beweging en secretaris van het Platform INS. Deze organisatie is in oktober 2012 opgericht met als doel de burgerschapszin, maatschappelijke participatie, solidariteit en respect voor diversiteit in de Nederlandse samenleving te bevorderen. Platform INS put haar inspiratie onder andere uit de inzichten van Gülen. Alper Alasağ is te bereiken via telefoon 010 – 2400015 en e-mail info@platformins.nl. Meer informatie over Gülen is te vinden op www.fethullahgulen.nl.

“Cursus Profeten in de Bijbel en de Koran” die eind februari 2013 weer van start is wordt ook dit jaar goed bezocht door Rotterdammers. Het doel van deze bijeenkomsten is om burgers met verschillende culturen en overtuigingen bijeen te brengen en op deze manier iets te doen aan de sociale spanningen in Nederland. Platform INS en Pelgrimvaderskerk hebben sinds 2008 hiermee circa 300 mensen weten te bereiken.  Dit jaar wordt de cursus ook samen met de marokkaanse Vereniging Ettaouhid en studentenverenigingen NSR en IQRA georganiseerd.

 

Ieder jaar wordt een serie van vier bijeenkomsten georganiseerd waarbij Rotterdammers worden uitgenodigd om te praten over een personage die zowel in de Koran als de Bijbel voorkomt. Er worden inleidingen door een moslim en een christen gegeven en vervolgens gaan de deelnemers in gemengde groepen het gesprek aan.

“We bereiken een diverse doelgroep met deze cursus; namelijk moslims, christenen, atheïsten, agnosten, soefisten etc. We leggen een link naar de hedendaagse vraagstukken tijdens de gesprekken. De vraag is wat mensen anno 2013 kunnen leren uit deze verhalen.”, aldus Alper Alasag, secretaris van bestuur Platform INS.

Een deelnemer voegt toe: “In tijden dat wij spreken over afgenomen interetnische contacten (zie rapport ‘Dichter bij elkaar’ pagina 12 SCP 2012), antisemitische uitspraken die een groep jongeren doen of voetbalgeweld die de samenleving op zijn kop zet is het belangrijk om het gesprek met elkaar aan te gaan. Dit helpt om elkaar beter te begrijpen, te ontspannen en om te gaan met verschillen. In onze gesprekken gaat het niet alleen over het christendom of de islam. We praten over alles en nog wat. Je merkt dat Ahmet of Jan niet alleen een religieuze identiteit hebben, maar ook een ouder of buurtbewoner is.”

Een andere deelnemer vindt dat sommige moslims christenen associëren met kruistochten en dat andersom sommige christenen denken aan terrorisme bij moslims. Deze bijeenkomsten doorbreken namelijk deze negatieve spiraal.

De organisators Alper Alasag en dominee Martijn van Laar ontmoetten elkaar een aantal jaren geleden. Na hun inspirerende gesprekken over islam en christendom dachten ze om een kleine gespreksgroep te starten. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen en 2008 is “cursus Profeten in de Bijbel en de Koran” gestart. Sindsdien is de cursus enorm populair geworden. Tevens hebben de organisators nationaal en internationaal presentaties gehouden over hun gespreksmethode en ervaringen. Alper Alasag en Martijn van Laar schrijven op dit moment een boek over hun ervaringen met interetnische contacten en dialoog. De volgende bijeenkomsten zijn op 20 en 27 maart en gaan respectievelijk over Maria en Jezus.

Via ANP Pers Support: http://www.perssupport.nl/apssite/permalink/73216


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Alper Alasag (Secretaris Bestuur Platform INS)

Telefoonnummer     010 – 24 000 15

Mobiel nummer       06 – 58 88 61 41

E-mail                         a.alasag@platformins.nl