,

Iftar maaltijd voor politici, academici en media-instellingen

Aan de organisatie van de Iftar maaltijd hebben vertegenwoordigers vanuit alle delen van de maatschappij meegedaan. Burgers, zakenlieden, mensen uit het onderwijs en de politiek waren allen aanwezig op die avond. De belangrijkste gast was de burgermeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. Zo zei Aboutaleb die avond;  “De laatste jaren is er in Nederland veel kritiek op moslims en de Islam. Organisaties als deze en soortgelijke goed bedoelde initiatieven bieden een goede kans voor moslims, die de laatste jaren in Nederland moeilijke tijden meemaken,  om zich op de juiste te positioneren (voor te stellen). Soortgelijke initiatieven moeten toenemen en blijven doorgaan. Mensen van verschillende religieuze achtergronden kunnen in Nederland in harmonie en wederzijds begrip eenvoudig samenleven. Het kan zo zijn dat niet altijd alle moslims aanhangers zijn van dezelfde stroming. Dat is heel normaal. Wat belangrijk is, is om in tolerantie en dialoog met elkaar samen te leven”


Datum: 25 augustus 2011
Locatie: Rotterdam
Aantal deelnemers: 50

[nggallery id=50]