,

Interreligieuze solidariteitswandeling


Op maandag 12 december 2011 heeft Islam & Dialoog in samenwerking met het Jacob Soetendorp Instituut en Stek voor stad en kerk voor alle Haagse belangstellenden een interreligieuze solidariteitswandeling georganiseerd. De doelstelling van deze wandeling was ‘elkaar vinden’. In deze tijd van crisis en toenemende spanningen is er behoefte aan een positief geluid.

Met dit gezamenlijke initiatief wilden de Haagse vertegenwoordigers van de Abrahamitische religies reageren op de verharding van de samenleving en uiting geven aan hun gevoel van verbondenheid en hoop.

Tijdens de wandeling door Den Haag werden drie gebedshuizen bezocht. In elk gebedshuis werd een kort programma (in de vorm van een lezing, een tentoonstelling en een muziekstuk) aangeboden aan het publiek. De deelnemers bestonden uit Haagse geestelijke leiders, gelovigen, jongeren en andere belangstellenden.


Datum:  12 december 2011
Locatie:  Den-Haag
Partner(s): Jacob Soetendorp instituut, Stek voor Stad en Kerk
Aantal deelnemers: 15