Berichten

Platform INS organiseert i.s.m. de Pelgrimvaderskerk , Vereniging Ettaouhid en studentenvereniging NSR de cursus “Geloven in de moderne tijd”. Dit is een gezamenlijke cursus voor moslims, christenen en geïnteresseerden. De cursus bestaat uit drie avonden en iedere avond staat in het teken van een thema rond “geloven”.

De cursus is uniek in zijn soort! Nationaal en internationaal is de cursus afgelopen jaren in het zonnetje gezet door de media en wetenschap en hebben meer dan 500 mensen meegedaan aan deze activiteit! De afgelopen keren stond iedere bijeenkomst een persoon centraal die zowel in de Bijbel als in de Koran voorkomt. Dit jaar hebben wij gekozen voor een nieuw concept. Wij zullen drie avonden organiseren, ieder rond een andere thema:

Avond 1 (woensdag 26 februari 2014): “Is geloven onschuldig of gevaarlijk?”

Zorgt geloven ook niet voor veel ellende? Maakt geloven mensen ziek? Zijn radicaal gelovigen niet een gevaar voor de samenleving? Zijn minderheden veilig als gelovigen de meerderheid vormen? Hoe radicaal zijn het Christelijk geloof en de Islam?

Avond 2 (woensdag 5 maart 2014): “Ben je gek als je gelooft?”

Past geloven nog wel bij deze tijd? Waarom geloven moslims en christenen eigenlijk in een God? Hoe ga je als christen en moslim om met vragen rond geloof en wetenschap?

Avond 3 (woensdag 19 maart 2014): “Heeft Nederland nog iets aan gelovigen?”

Beteken je als gelovige nog iets voor de samenleving? Wat merken mensen om jou heen hiervan? Hoe krijgt christen- en moslim-zijn handen en voeten? Aan deze avond willen wij ook een sociale activiteit koppelen waarbij we als moslim en christen zijnde iets kunnen betekenen voor de zwakkeren in de samenleving.

Iedere avond houdt een christen en een moslim vanuit hun eigen traditie een korte inleiding over het thema. Na de inleidingen praten we hierover door in gemengde groepjes. Je ontdekt de overeenkomsten en tegelijkertijd ook de karakteristieken van het Christelijk geloof en de Islam. En dat alles in een vriendschappelijke, open en eerlijke sfeer. Ook staat er met de cursisten een kerk- en een moskeebezoek gepland.

Cursusdata en locatie

Datum Onderwerp Locatie
Woensdag 26 februari 2014 Is geloven onschuldig of gevaarlijk? Platform INS, Rochussenstraat 221, Rotterdam
Woensdag 5 maart 2014 Ben je gek als je gelooft? Platform INS, Rochussenstraat 221, Rotterdam
Woensdag 19 maart 2014 Heeft Nederland nog iets aan gelovigen? Pelgrimvaderskerk, Aelbrechtskolk 20, Rotterdam

 

Data voor de sociale activiteit, kerk- en moskeebezoek worden tijdens de cursus bekendgemaakt.

Tijd:19.45-22.00 uur

Toegang: Gratis

Voor meer informatie en/of aanmelding voor deze activiteit kunt u mailen naar s.evsen@platformins.nl of bellen met Platform INS, tel: 010-240 00 15.

Op 27 maart kwam tijdens de cursus “Profeten in de Bijbel en Koran “ de profeet Isa / Jezus ter sprake. Het ging zowel over de verschillen als de overeenkomsten over deze belangrijke Koranische en Bijbels figuur.

De cursus begon zoals altijd met korte introducties. Tijdens deze inleidingen spraken twee personen over het onderwerp. Alper Alasag sprak over profeet Isa vanuit Islamitisch perspectief en dominee Piet de Jong over Jezus  vanuit het christelijke oogpunt.

Profeet Isa is een van de belangrijkste profeten volgens de Islam . Hij wordt vele malen in de Koran genoemd. Bijvoorbeeld met de wonderen die hij heeft verricht. Te denken valt aan het praten al vanaf jonge leeftijd, het genezen van blinden en het weer in leven brengen van overledenen.

Binnen het christendom vormt Jezus de belangrijkste persoon. Tevens kwamen op deze avond thema’s over personen als Sint Paulus en Petrus aan bod. Er werd gezegd dat zij een van de belangrijkste Apostelen van Jezus waren. Hun schriftelijke werken vormen immers een onderdeel van de Bijbel.

Na de inleidingen, werd het publiek verdeeld in een aantal gemengde groepen, die verder in gesprek gingen naar aanleiding van de presentaties. Er ontstonden boeiende gesprekken over onderwerpen zoals wie God is, einde der tijden en de terugkomst van Jezus / Profeet Isa. Dus er kwamen ook onderwerpen aan bod die niet direct betrekking hadden op het onderwerp. De deelnemers hadden namelijk de gelegenheid om in alle spontaniteit vragen te stellen aan andere groepsleden. Na afloop werd verteld dat de volgende keer het moskeebezoek op de agenda staat.


[nggallery id=78]

In het kader van de cursus Profeten in de Bijbel en de Koran hebben de cursisten deelgenomen aan de bidstond bij de Pelgrimvaderskerk. Dat is een gebedsavond die ieder jaar wordt gehouden voor gewas, werk en studie. Ieder jaar gaat er een groep van de moslimcursisten daarheen om ook in het praktijk christenen beter te leren kennen.

Voor meer informatie over de bidstond zie de website van Pelgrimvaderskerk.

 

 


[nggallery id=71]

“Cursus Profeten in de Bijbel en de Koran” die eind februari 2013 weer van start is wordt ook dit jaar goed bezocht door Rotterdammers. Het doel van deze bijeenkomsten is om burgers met verschillende culturen en overtuigingen bijeen te brengen en op deze manier iets te doen aan de sociale spanningen in Nederland. Platform INS en Pelgrimvaderskerk hebben sinds 2008 hiermee circa 300 mensen weten te bereiken.  Dit jaar wordt de cursus ook samen met de marokkaanse Vereniging Ettaouhid en studentenverenigingen NSR en IQRA georganiseerd.

 

Ieder jaar wordt een serie van vier bijeenkomsten georganiseerd waarbij Rotterdammers worden uitgenodigd om te praten over een personage die zowel in de Koran als de Bijbel voorkomt. Er worden inleidingen door een moslim en een christen gegeven en vervolgens gaan de deelnemers in gemengde groepen het gesprek aan.

“We bereiken een diverse doelgroep met deze cursus; namelijk moslims, christenen, atheïsten, agnosten, soefisten etc. We leggen een link naar de hedendaagse vraagstukken tijdens de gesprekken. De vraag is wat mensen anno 2013 kunnen leren uit deze verhalen.”, aldus Alper Alasag, secretaris van bestuur Platform INS.

Een deelnemer voegt toe: “In tijden dat wij spreken over afgenomen interetnische contacten (zie rapport ‘Dichter bij elkaar’ pagina 12 SCP 2012), antisemitische uitspraken die een groep jongeren doen of voetbalgeweld die de samenleving op zijn kop zet is het belangrijk om het gesprek met elkaar aan te gaan. Dit helpt om elkaar beter te begrijpen, te ontspannen en om te gaan met verschillen. In onze gesprekken gaat het niet alleen over het christendom of de islam. We praten over alles en nog wat. Je merkt dat Ahmet of Jan niet alleen een religieuze identiteit hebben, maar ook een ouder of buurtbewoner is.”

Een andere deelnemer vindt dat sommige moslims christenen associëren met kruistochten en dat andersom sommige christenen denken aan terrorisme bij moslims. Deze bijeenkomsten doorbreken namelijk deze negatieve spiraal.

De organisators Alper Alasag en dominee Martijn van Laar ontmoetten elkaar een aantal jaren geleden. Na hun inspirerende gesprekken over islam en christendom dachten ze om een kleine gespreksgroep te starten. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen en 2008 is “cursus Profeten in de Bijbel en de Koran” gestart. Sindsdien is de cursus enorm populair geworden. Tevens hebben de organisators nationaal en internationaal presentaties gehouden over hun gespreksmethode en ervaringen. Alper Alasag en Martijn van Laar schrijven op dit moment een boek over hun ervaringen met interetnische contacten en dialoog. De volgende bijeenkomsten zijn op 20 en 27 maart en gaan respectievelijk over Maria en Jezus.

Via ANP Pers Support: http://www.perssupport.nl/apssite/permalink/73216


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Alper Alasag (Secretaris Bestuur Platform INS)

Telefoonnummer     010 – 24 000 15

Mobiel nummer       06 – 58 88 61 41

E-mail                         a.alasag@platformins.nl