,

Workshop “Vooroordelen uitgedaagd!”

Workshop “Vooroordelen uitgedaagd!” Deze workshop werd verzorgd aan de lerarenopleiding afdeling van de Hogeschool Rotterdam.

Tijdens deze workshop werden alledaagse kwesties behandeld rondom de onderwerpen interculturele/interreligieuze dialoog, vooroordelen, wederzijdse acceptatie en multiculturalisme . De workshop begon met een korte filmpje genaamd “The imam and the pastor”. De film heeft een groot deel van de deelnemers aangezet om verder na te denken over de dagelijkse problemen die zij tegen komen wat betreft de bovengenoemde onderwerpen. Met  input van de deelnemers werden de benoemde problemen heel praktisch onder de loep genomen.


Datum:  2010
Locatie: Rotterdam
Partner(s): Hogeschool Rotterdam
Aantal deelnemers: n.v.t