,

College: Cultuurverschillen en interculturele communicatie

Op verzoek van de Hogeschool Utrecht is er een gastcollege bij de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) verzorgd. Tijdens dit gastcollege werd ingegaan op cultuurverschillen, interculturele communicatie en interculturele competenties. Rode draad tijdens het college waren situaties zoals een SPH-er die tegen zal komen in de praktijk.

De Nederlandse organisatiepsycholoog Geert Hofstede heeft een wereldberoemd cultuurmodel ontwikkeld, waarmee culturen op verschillende dimensies ingedeeld kunnen worden. Deze dimensies als machtsverhoudingen, sekserollen en collectivisme versus individualisme, kunnen je helpen in je contacten met mensen met een andere culturele achtergrond dan jijzelf.
Naast cultuurgerelateerde communicatiestijlen kan ook het taalniveau van invloed zijn op het wederzijdse begrip. Hoe ga je hier als SPH-er mee om en wat moet je wel of juist niet doen om misverstanden te voorkomen?
Tot slot is besproken hoe attitudes, beeldvorming en persoonlijke competenties een rol kunnen spelen in de interculturele communicatie.


Datum:                         4 december
Partner:                       Opleiding SPH-Hogeschool Utrecht
Locatie:                       Utrecht
Aantal deelnemers:    ± 80