,

Verslag: Symposium Religie en Participatiesamenleving 2.0

Wat zijn de gevolgen van de participatiesamenleving anno 2015? Wat zijn de consequenties hiervan voor kwetsbare groepen in de samenleving? Het lijkt er op dat religieuze organisaties momenteel een belangrijke thermometer zijn voor de staat waarin de participatiesamenleving zich bevindt, vanwege hun bereik, plaats in de gemeenschap en maatschappelijke rol. Welke ontwikkelingen signaleren zij en welke rol zien zij voor zichzelf? Deze vragen stonden centraal tijdens het symposium Religie en participatiesamenleving 2.0 dat op maandag 23 november 2015 werd georganiseerd door Platform INS en het lectoraat Burgerschap en Diversiteit.

Tijdens het symposium bespraken we de actuele stand van zaken rondom de participatiesamenleving. Er was aandacht voor recente onderzoeksbevindingen over de impact van de participatiesamenleving op de situatie van kwetsbare mensen. Vertegenwoordigers van diverse religieuze organisaties gingen in gesprek over de gevolgen van een zich terugtrekkende overheid voor bijvoorbeeld ouderen, asielzoekers en mensen met beperkingen. Welke (zorgelijke) ontwikkelingen signaleren zij, hoe pakken zij die uitdagingen op en zijn er terreinen waarop we de overheid toch niet kunnen missen? Deze uitwisseling vond plaats in aanwezigheid van beleidsmakers uit Rotterdam en Den Haag. In gezamenlijkheid werd de balans opgemaakt en gezocht naar oplossingen.

Klik hier voor het hele verslag!

[nggallery id=145]