,

Verslag: “Is geloven onschuldig of gevaarlijk?”

Eerste bijeenkomst van de cursus “Geloven in de moderne tijd”

26 februari 2014

Zorgt geloven niet voor veel ellende? Maakt geloven mensen ziek? Zijn radicaal gelovigen niet een gevaar voor de samenleving? Zijn minderheden veilig als gelovigen de meerderheid vormen? Hoe radicaal zijn het Christelijk geloof en de Islam? Daar ging de eerste dialoogavond tussen moslims en christenen in Rotterdam over.

Dominee Martijn van Laar (Pelgrimsvaderkerk) kwam eerst aan het woord en lichtte het christelijk perspectief toe op het onderwerp. “Geloof heeft vandaag de dag niet zo’n goede pers. Religie wordt al snel geassocieerd met fanatisme, radicaliteit en geweld.” zei Martijn inleidend.

De jonge dominee vindt het een heel spannend thema. Want in de Bijbel kom je religieus gesanctioneerd geweld tegen, heilige oorlogen in naam van God. Lees het Bijbelboek Jozua er maar eens op na. Teksten waar wij vandaag de dag moeite mee hebben.

De kerk heeft altijd moeite gehad met geweld volgens Martijn. Dat heeft vooral met de persoon van Jezus te maken. Het is heel ingewikkeld om met een beroep op Jezus dwang en geweld te gebruiken. “Wie het zwaard neemt zal door het zwaard omkomen.” zegt Jezus. God wil blijkbaar geen geloof afdwingen met geweld. Dat heeft met liefde te maken, aldus Martijn.

Is geloven gevaarlijk? Als christen kijkt de christelijke inleider dan naar Jezus. Was Jezus gevaarlijk? Ja en nee. Ja; Voor het religieus establishment. Hij stelde namelijk mensen voor regels. Voor de Romeinen; gezien als een bedreiging voor de politieke stabiliteit.

Jezus was geen ‘softie’, geen slappeling en niet tandeloos. Hij was confronterend en uitdagend. Als Jezus door de knecht van de hoge priester geslagen wordt, keert hij niet de andere wang toe, maar roept hij hem ter verantwoording: “Waarom slaat u mij?” In zee gaan met Jezus is in zekere zin ‘gevaarlijk’. Jezus heeft het over “hem volgen, jezelf verloochenen”. Een gevecht met jezelf, je eigen ego en trots.

Zijn christenen gevaarlijk? Volgens Martijn van Laar zijn christenen geen softies en niet tandeloos. Zij mogen best assertief zijn, opkomen voor gerechtigheid, voor mensen die aan zichzelf zijn overgeleverd en voor vreemdelingen.

De dominee besloot zijn woorden met een fragment uit een gesprek van Ali B. met Theo Maassen waar Martijn door ontroerd werd. Ali B. zei namelijk het volgende: “Als je fanatiek vergevingsgezind bent, dan kan dat toch nooit heel erg worden, toch of zo? Of fanatiek barmhartig…“

Na Martijn van Laar vertelde Resul Kazanci het Islamitische versie van het verhaal.  Resul vindt dat geloven niet zorgt voor ellende, maar juist zorgt dat je uit je ellende komt. “Geloof is namelijk de beste kuur om ziekte en sterfte van je naasten te verwerken. Islam leert mensen dat ons werkelijk leven pas start in het hiernamaals. Onze korte, vergankelijke leven hier op de aarde is van korte duur en uiteindelijk vertrek je naar je hoofdbestemming waar je oneindig in vreugde en genot zal verblijven. Daar zal je weer herenigd worden met je geliefden. Dus gelooft zorgt er juist voor dat je uit ellende en verdriet komt!”, aldus Resul.

Volgens Resul maakt de Islam mensen niet ziek, maar juist heel gezond. De volgende Koranvers maakt dat duidelijk: “Wij hebben de Qor’an neergezonden als een genezing en barmhartigheid voor de gelovigen.” (17:82)

Moslims verrichten vijf keer per dag het gebed. Je onttrek je vijf keer per dag van de wereldse sleur en richt je je tot je innerlijke. Je kunt het gebed tevens zien als een gezonde lichamelijke oefening waarbij je je gewrichten, hart, bloedsomloop, hersens en andere zintuigen en ledematen positief worden beïnvloed. Dus als je zowel lichamelijk als geestelijk gezond wilt zijn moet je juist geloven.

Op de vraag of radicaal gelovigen niet een gevaar vormen voor de samenleving antwoordde de mosliminleider: “Radicaal gelovigen zijn inderdaad een gevaar voor de samenleving. Zoals Hitler die voor zijn geloof (nationalisme / nazi wereld) miljoenen heeft vermoord en zoals Anders Breivik die voor zijn geloof (extreem rechtse ideologie) 77 mensen heeft vermoord. Dus geloven maakt niet radicaal. Sommige mensen hebben de potentie om radicaal te worden. Deze radicaal kan een moslim, christen zijn of een ander geloof of ideologie aanhangen.”

Een zeer bekende Turkse volksdichter, Yunus Emre zei: “We hebben alle schepsels lief, omwille van de Schepper.” Zo zouden alle moslims moeten denken volgens Resul. Moslims moeten proberen te handelen zoals Allah over Zijn schepsels handelt. De Barmhartigheid van Allah over Zijn schepsels vormt een zeer duidelijke les voor mensen. Zolang moslims Allah als voorbeeld nemen hoeven minderheden zich niet onveilig te voelen.

Tot slot ging Resul in op de vraag of Islam radicaal is. Hij vindt van niet; “Het zijn de aanhangers die de Islam radicaal overbrengen. Als gelovigen leven zoals Allah het heeft voorgeschreven, dan wordt het een paradijs op de aarde.”

Na de inleidingen werden de deelnemers in groepen verdeeld en het thema werd groepsgewijs behandeld. De reacties na afloop waren hartverwarmend. Een deelnemer zei: “Er is iets gegroeid tussen ons in een kleine twee uurtjes. Ik heb ervan genoten!” Een moslimdeelnemer vertelde heel fijn te vinden om in dialoog te kunnen treden met een christen.