unnamed

Politie agenten van regio Utrecht volgen training islamofobie

Ook in september vond een reeks trainingen plaats voor de politie om islamofobie en moslimdiscriminatie te herkennen en met elkaar te bespreken. Dit keer in Utrecht en in samenwerking met Mieke Jansen van Artikel 1. Midden Nederland

Het doel van de trainingen was het bespreekbaar maken van en bewustwording over het thema islamofobie en discriminatie te vergroten. Het eerste deel van de training betrof een verkenning van het thema waarbij de definitie en kenmerken van islamofobie werden besproken. Een trainer van Platform INS lichtte toe dat het hierbij niet enkel om “angst voor de islam” gaat, maar dat er ook gehandeld wordt uit deze angst; moslims worden gediscrimineerd en uitgesloten op basis van islamofobe gedachten.

Naast theorie en cijfers hebben de deelnemers ook in kleinere groepen casussen besproken m.b.t. islamofobie en hier oplossingen voor gezocht. Het gezamenlijk bespreken van deze casussen zorgde voor een open en eerlijke discussie over het thema.

De agenten gaven na afloop aan heel tevreden te zijn met de training. “Deze training zorgde voor bewustwording in het onderwerp islamofobie”, aldus een participant. Een andere deelnemer vond dat er een open sfeer heerste tijdens de training en dat er veel ruimte voor discussie was.

Wilt u ook met een groep professionals een training islamofobie en moslimdiscriminatie volgen, dan kunt u contact opnemen met platform INS.

20160526_095918_HDR (2)-2

Een zwarte dag in de geschiedenis van Turkije

In plaats van een zonnige en rustige zomervakantie werden wij allemaal overdonderd door de mislukte staatsgreep in Istanbul. Vanuit platform INS hebben we de coup meteen veroordeeld. Omdat het Turkse regime vanaf het begin de Hizmet beweging en haar inspirator Gulen verantwoordelijk houdt voor de coup heeft dat een enorme impact gehad op ons als organisatie en voor Hizmet sympathisanten in Nederland.

Platform INS heeft zich sinds de zomer ontpopt als het aanspreekpunt voor de media als het gaat om de Hizmet beweging en haar achterban in Nederland. Dit is een nieuwe taak, die wij heel serieus hebben genomen en die ook veel tijd heeft gevraagd van ons team.

Deze nieuwe media verantwoordelijkheid heeft geresulteerd in veel contacten met de media (radio, tv en kranten), maar ook in veel filmpjes en korte fragmenten over wat Gulen zelf te melden heeft over de hele situatie. Via internet en sociale media delen we veel informatie en geven we antwoord op vragen die veelvuldig bij ons binnen zijn gekomen.

Platform INS zal voorlopig het aanspreekpunt blijven van de Hizmet beweging in Nederland, omdat er in Turkije nog steeds veel ontwikkelingen gaande zijn in de nasleep van de coup.

Reactie Hizmetbeweging op couppoging Turkije

 

Martin van Bruinessen en Jan Pronk aan het woord tijdens conferentie

Wat officieel bedoeld was als een conferentie en een feestelijke opening van het nieuwe hoofdkantoor in Amsterdam werd omgeven met een zwart randje.

Onder de titel: Crisis in Turkije, heksenjacht in Nederland gaf antropoloog Martin van Bruinessen een klein college over zijn onderzoek naar de Hizmet beweging, de relatie en de verschillen tussen de heren Erdogan en Gulen. Daarnaast gaf ook Jan Pronk ons een aantal adviezen mee om spanningen te de-escaleren in de samenleving en waarom het zo belangrijk is om in dialoog te blijven met elkaar. Er is altijd een gezamenlijk belang te vinden, aldus de oud-politicus en hoogleraar van the institute of Social studies.

veel van de aanwezigen in het publiek hebben kritische vragen kunnen stellen en er ontstond een mooie discussie over de doelen van de Hizmet beweging. Veel mensen hebben met hun komst ook een hart onder de riem willen steken voor de medewerkers van platform INS en voor de sympathisanten van de beweging, die op dit moment een zware tijd beleven.

deskundigen

Meer programma’s in 2017

Sinds de zomer hebben we vanuit platform INS weinig programma’s georganiseerd. Het is onze wens en voornemen om dat in 2017 zeker weer op te pakken. Wij zijn op dit moment druk bezig met de voorbereidingen voor de jaaragenda van 2017. Wij houden jullie op de hoogte via onze trouwens geheel herziene website.

Beste relatie,
De zomer is zeer turbulent geweest, in Turkije en daarmee ook in Nederland. U heeft het vast gevolgd. Dit heeft ook impact gehad op de Hizmetbeweging in Nederland en daarmee ook op ons. Noodgedwongen hebben wij daarom ook onze feestelijke opening van ons nieuwe hoofdkantoor moeten omdopen.
We gaan donderdag 15 september van 14.00 – 16.00u (inloop vanaf 13.30u) met experts en met elkaar in gesprek over de crisis in Turkije en de heksenjacht in Nederland. Zie bijgevoegd programma. U komt hopelijk ook, toch? We zouden u graag die dag onder ons willen zien.
platform-ins-amsterdam-crisis-turkije-heksenjacht-nederland

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u de vijfde editie van de hernieuwde nieuwsbrief ‘INSpiratie’ van Platform INS met daarin nieuws over onze verhuizing naar Amsterdam, de grote opening, onze rol bij Prinsjesdag en verslagen van enkele activiteiten.

unnamed-1

Tijd voor een feestje tijdens de grote opening!
Na bijna 20 jaar gevestigd te zijn geweest in Rotterdam is platform INS verhuisd naar Amsterdam. De opening van ons nieuwe pand willen we graag met jullie vieren in een feestelijk congres op donderdag 15 september aanstaande van 16:00-20:00 uur. Tevens is dit een mooie gelegenheid om onze nieuwe directrice te ontmoeten en de toekomstplannen van INS met u te delen. Het inhoudelijke programma volgt nog maar houd dag en tijd vast vrij in je agenda. 

unnamed-2

Thema van dit jaar: te gast in de wereld…
Ook dit jaar is Platform INS weer één van de 20 samenwerkende organisaties voor Prinsjesdag 2016 in de Grote Kerk in Den Haag. Jullie zijn welkom bij deze inter-levensbeschouwelijke viering met bijdragen van verschillende religies waar we de kunst van het samenleven in de praktijk brengen. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 20 september om 10:30 uur. Bij interesse mail je info@platformins.nl en bij selectie ontvang je een uitnodiging van ons. 

unnamed-3

“Het bevorderen van solidariteit en respect tussen mensen met verschillende achtergronden”.
Sinds 2011 worden er dialoogavonden georganiseerd tussen moslims en christenen uit Rotterdam. Doel van deze avonden is het bevorderen van solidariteit en het respect tussen mensen met verschillende achtergronden. Deze dialooggroep wilde na jarenlang contact ook samen iets betekenen voor de samenleving. In dit kader hebben moslims en christenen van dialooggroep Overschie een maaltijd georganiseerd om de vluchtelingen van het AZC in s’-Gravendeel te ontmoeten.

unnamed-4

“Moslims worden gediscrimineerd en uitgesloten op basis van islamofobe gedachten”.
Wat verstaan we onder islamofobie? Wat zijn de kenmerken daarvan? En hoe uit zich dit in Nederland? Dit zijn enkele vragen die centraal stonden in de training “Islamofobie en discriminatie georganiseerd door Platform INS en Bureau discriminatiezaken uit Den Haag. Op 19 en 26 mei werden twee groepen politieagenten getraind in Leiden.

Ruim 100 Tukkers kwamen zondag 17 april jongstleden bijeen in buurtcentrum De Schoppe in Almelo voor een heerlijk buffet. Het was een zeer gemêleerde groep  van jong tot oud, mannen en vrouwen van verschillende religies en subculturen. Het brunchprogramma was georganiseerd door stichting Ebru, een organisatie die zich inzet voor sociale cohesie. Platform INS deed mee in het kader van haar tour door Nederland om mensen mee te laten denken over hoe we als Nederlanders de Kunst van het samenleven handen en voeten kunnen geven en hoe iedereen daar vanuit zijn eigen positie aan kan bijdragen.

Het was een interactieve middag met een panel en een actief betrokken zaal. In het panel zaten Saniye Calkin, nieuwe directeur platform INS, Jos Artz, van ArtzAdvies en Jan Post Hospes van Geloven in Samenleven, samen met zijn  collega Tjitske Yazici. Zij vertelden over hoe zij proberen elke dag weer inhoud te geven aan de kunst van het samenleven in hun dagelijkse werk. Of  het nu gaat om diversiteit in de zorg, om het bespreekbaar maken van lastige kwesties rond radicalisering of het actief aangaan van de dialoog met andersdenkenden, het is een constante uitdaging.

Zoals het vaak gaat bij dit soort gezellige gelegenheden zijn we het vaak met elkaar eens over hoe de ideale samenleving eruit ziet. Het gaat om respect voor ieders kwaliteiten, om menswaardigheid te eren. Maar er kwamen ook tips uit de zaal hoe je verdieping krijgt in ontmoetingen: vertel elkaar hoe je over bepaalde zaken denkt, vertel elkaar waar je je zorgen over maakt. En last but not least, tel je zegeningen. We leven in een vrij land, met een rechtstaat waarin individuele vrijheid van bewegen en denken zijn gewaarborgd.

Het was een geslaagd experiment om samen eten en ontmoeten te verbinden aan een thema als de Kunst van het samenleven. Platform INS zal in de toekomst vaker het land in gaan om aan te sluiten bij de vele mooie dialoog en ontmoetingsactiviteiten van  organisaties in het land. De uitdaging voor de toekomst bij dit soort activiteiten ligt voornamelijk in het uitbreiden van de kring van mensen en andersdenkenden om ook met hen samen inhoud te geven aan de kunst van het samenleven.

[nggallery id=151]

 

 

Donderdag 31 maart organiseerden Platform INS en Dialoog Haaglanden in Den Haag een verhalen- en gedichtenavond over de islamitische mystici Roemi, Yunus Emre en Ahmed-i Khani. Er was een grote opkomst met een vrij gemengd publiek. De dagvoorzitter Salima Benaissa opende de avond en gaf het woord aan de directeur van Dialoog Haaglanden. Hij leidde het thema van de avond verder in door te vertellen dat de beroemde mystici Roemi, Yunus Emre en Ahmed-i Khani hun prachtige werken maakten in een tijdperk van oorlog en terreur. Die context lijkt op de huidige situatie in de wereld en zo kunnen Roemi, Yunus Emre en Ahmed-i Khani  de mensen vandaag de dag leren over liefde en vreedzaam samenleven.

Na deze inleiding werd het programma afgetrapt met de voordrachten van de professionele verhalenverteller Rahim Biglari. Onder begeleiding van muziek vertelde Rahim prachtige verhalen over Roemi en zichzelf. De verhalen benadrukten hoe mystici gebruik maakten van metaforen om iets uit te leggen. Zo vertelde Rahim een verhaal van Roemi over een olifant. Hij vertelde dat er een olifant naar een dorp kwam, waar de bewoners nog nooit een olifant hadden gezien. Vijf blinden waren vooruitgestuurd om te ontdekken hoe de olifant eruit zag. De ene blinde dacht dat de olifant eruit zag als een slang, omdat hij de slurf vast had. Een andere blinde hield het been van de olifant vast en concludeerde dat de olifant op een boom leek. Nog een andere blinde hield de staart van de olifant vast en dacht dat het beest op een rat leek. Zo bleek dat iedereen een stukje uiterlijk van de olifant had gevonden, maar dat niemand enig idee had hoe de olifant er echt uit zag. Dit metaforische verhaal laat zien hoe mensen geloven de waarheid te kennen, terwijl de waarheid eigenlijk veel verder gaat dan de belevingswereld van het individu.

Na de verhalen van Rahim werd er een film vertoond over het leven van Roemi. Mevlana Djaalaaddin Roemi was een van de grootste spirituele meesters en poëtische talenten van de mensheid. De gedichten en proza van Roemie hebben een spirituele inhoud die de universele taal van de menselijke ziel bevatten. Zij spreken over de spirituele reis van de mens. De film vertelde waar Roemi vandaan kwam en wat zijn werken waren. Daarnaast werden enkele soefi rituelen tijdens de film uitgelegd. Vervolgens werden er voordrachten gehouden over de gedichten van Yunus Emre, Ahmed-i Khani en Roemi. Yunus is een mysticus die vooral in het Turks heeft geschreven en zo een Turkse volksheld is geworden. De gedichten van Yunus zijn dan ook heel eenvoudig en puur geschreven. Door zijn creatieve manier van omgaan met de taal heeft hij bijgedragen aan de ontwikkeling van de Turkse taal, cultuur en literatuur.

Ahmed-i Khani is een populaire Koerdische  dichter, schrijver en mysticus uit het de 17e eeuw. Net als Roemi leefde hij in een tijd van oorlog. Het is opvallend dat hij veel gedichten in het Koerdisch heeft geschreven, aangezien het Perzisch, Arabisch en Ottomaans Turks zeer populaire talen waren in zijn tijd.

Tenslotte werden er nog gedichten voorgedragen van Roemi. Roemi brengt in zijn gedichten vooral de boodschap over dat hij blij is een dienaar van God te zijn. Hij schreef vooral in het Perzisch, waardoor zijn gedichten ook het best klinken in het Perzisch. Hiervoor deed Rahim nog een speciale voordracht in het Perzisch. Na afloop konden de mensen nog napraten met koffie, thee en koekjes en werden er boeken over Roemi verkocht.